6 octobre 2022
spot_img
AccueilPolitiqueAdabu, tazmert n yilef(1) akked izerfan 

Adabu, tazmert n yilef(1) akked izerfan 

S TMAZIƔT

Adabu, tazmert n yilef(1) akked izerfan 

Adabu « ad iwwet s wayen yezmer, tidebbuzin, lḥebs akked taɣdemt, akken ad issezri tafrent n APN di yunyu d-iteddun »

Di yal tamurt igan iseɣ ɣef yiman-is, tazmert n udabu d tasertit i tmussni yufraren deg iɣerbazen d tesdawiyin, d tadamsa d-issekcamen yal lxir i tmurt, d tazmert akked sbitarat zeddigen i yettqabalen yal aṭan. Mačči d idurra n iserdasen s idebbuzen d ibeckiḍen, imruden, iblandiyen akked tmesrufag d-issurugen times seg igenni mgal tuddar d tiɣermin n tmurt-is.

Tamurt n Lezzayer ur tuɣ abrid n yiseɣ acku adabu-s ur d-yufrar seg yidles n tmurt.

Adabu ibedden di 1962 (agraw n Wejda) ilul-d di lbiru n Gamal Abdelnaser di Lqahira, mačči di tẓegwa n imennuɣen n ALN mgal Fransa tamhersant. Asalu d-inejren seg uswir n Ifri-Uzellagen (congrès de la Soummam) di 1956 gan-as tasfrat di tazwara-as.

D win i d ugur amezwaru ; ayen d-irnan si 1962 ar ass-a, d aselqem kan n usekkak amezwaru.

- Advertisement -

Tasuddest/stratégie n udabu n wass-a tban ur teffir : ‘’ad iwwet s wayen yezmer, tidebbuzin, lḥebs akked taɣdemt, akken ad issezri tafrent n APN di yunyu d-iteddun », ad yaččar leḥbas ma terra tmara, ad iwwet s rsas, ad ineɣ ma terra tmara. D ayen gan yakan di 1988 ; d ayen iwumi yulsen di tefsut taberkant di 2001.

Ma nesddukel akk tihila i seddan si tazwara akken ad qqimen, ad ačaren yedlisen, seg useqdec n ucengu n berra neɣ n agensu, s ukmaz i tinneslemt timeṭṭurfit (islamisme), s usiged n yal tamnaṭ n tmurt (Kabylie, Touaregs, …) akken ad malen wiyaḍ ɣer tama-nsen… ass-a snulfan-d ‘’tarebrabt n ukabar n MAK’’ ! D laâr, neɣ d ammus ugertil, ur ittirid ur iseffeḍ. 

Adabu iwweḍ ɣer tseddart-nni taneggarut n ‘’ayen ufiɣ ad wteɣ yis’’.   

Wid ittberrihen ass-a i udabu akken ad iqader izerfan, ad ibeddel tikli, akken daɣ ad iqader yal azref i tezmel tmurt n Lezzayer zdat ugraw n ONU, ur nefhim ma umnen s wayen nnan yal tikkelt, neɣ rnan-as kan awal i yir tallit. 

Tamuɣli-nnaɣ : adabu n wass-a ur illi d ababu wukud izmer ad yili wawal neɣ amjaddel. Adabu n wass-a d asekkak icudden tamurt. Ur izmir ad yili usuter n yal tamsalt deg uxsim ma tewweḍ ɣer talast.

Sin imedyaten i nessen llan deg umezruy n tmurt-nnaɣ :

1) deg 1u Nunamber 1954, tiɣri n tnekra ur telli d asuter deg udabu n Fransa ; d ‘’Tiɣri i Ugdud Azzayri’’ (Appel au peuple algérien) ; d tiɣri n Izzayriyen i yizzayriyenn nniḍen akken ad kkren ɣef yiman-nsen.

Ayen issawḍen imeɣnasen-nni yuran tiɣri, d war tafat n tsertit i d-intin si qbel 1926 (talalit n ENA/Etoile Nord-Africaine) ; 30 iseggasen n usuter di Fransa akken ad tekkes tasertit tamhersant, Fransa ur d-tefki udem !

2) Defffir 1954, si mi ‘’yeffeɣ waâbar amezwaru’’, d tamedyazt i d-ikecmen annar deg ubrid n timunnent, tbedd d afud i wegdud d-ikkren, i tegrawla.

Tlata wawalen n Dda Sliman Azem sgerwlen tamurt : « Effeɣ ay ajrad tamurt-iw ! ». Tlata wawalen sdduklen, zdin zun d yiwen agdud Azzayri i yezwaren ɣer tegrawla, dduklen zun d yiwen i tnekra. 

Awalen-nni n Dda Sliman wwin-d amaynut : ur qqimen deg usuter deg udabu n Fransa ; awalen-nni d aẓeggi n win yerfan, d lamer (ordre), igzem ifra wawal-is : effeɣ si tmurt-iw !

Timlilit n yidles n tmurt, win i d-ifka umezruy, akked yidles imeqqin ittnernin ass-a di tmurt-nnaɣ zemren ad siherwlen abrid i tegrawla n talwit i nessaram.

Di tmuɣli-nnaɣ, ulac amgared gar « Effeɣ ay ajrad tamurt-iw » akked « Yetneḥḥaw gaâ » i d-inna s neyya-s ilemzi-nni tameddit n wass di tiɣremt n Lezzayer.

Aumer U Lamara

Timerna / Notes

1) D tamussni n imezwura : ur izmir yiwen ad iqqen ilef akken ad iseddu tazmert-is i tkerza (ayen ilhan, mačči d afeggel). 

 

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Poutine et la politique de l’Anschluss

Le Kazakhstan, ancienne région de l’URSS, alliée et inféodée à Vladimir Poutine, vient de lui tourner le dos sèchement et sans ambiguïté. Hésitant jusque-là...

Les plus populaires

Commentaires récents