27 mars 2023
spot_img
AccueilIdéeWin inṭerren ad iqlileḥ !

Win inṭerren ad iqlileḥ !

S TMAZIƔT

Win inṭerren ad iqlileḥ !

Ussan-a, yeḥma wawal ɣef umussu Lḥirak : anwa i t-isedduyen si deffir, s ddaw ufus, ma d imeṭṭurfan (les islamistes) neɣ d ‘’les services’’, neɣ… d imezdaɣ n Mars !

Wid iwumi d-tewwi ad d-fken tafat i tegrawla tameqqrant iteddun, d tillas kan i d-rennun.

Deg wawal-nsen, ur illi wayen i d-snulfan, amaynut acku izwar-iten udabu deg wurar n tḥila. Seg-mi tekker di furar 2019 di yal tama n tmurt, adabu ittẓeggi s ‘’complot de l’étranger’’, syin beddlen tawriqt, ttẓeggin tura s ‘’ḥirak benni’’, akken ad kerzen s umussu, ad rnun 50 iseggasen nniḍen.

Ass-a, yal Azzayri d amussu n lḥirak. Yiwen ur izmir ad issinef amussu ɣer tama-s, am akken yiwen ur izmir ad iqqen 43 imelyan n Izzayriyen zun d akraren, ad ten inher ɣer wanda yebɣa, neɣ ad yali ɣef tuyat-nsen akken ad iṭṭef akursi.

  • Anda llan ass-a wid-nni d-isnulfan ‘’novembria-badissia’’ s wannayen n palestine isbuḥruy-iten waḍu di tnemmast n Lezzayer, di tallit deg imsulta ttcuddun Izzayriyen irefden annay amaziɣ, annay n iẓuran n tmurt ?

  • - Advertisement -

    Anda llan imeṭṭurfan-nni itekksen i tlawin tikarḍiwin/pancartes yuran, tid i yessuturen izerfan n tmeṭṭut akked wegdal n ‘’code de la famille’’,

  • Anda llan wid-nni d-ittlusun akustim akken ad d-ifriren nnig wiyaḍ, ttazzalen zdat kamerat n TV, akken taggara ad bedden d nitni, s lberhan-nsen, d iselwayen n umussu ?

  • Anda llan imeṭṭurfan, tarwa n FIS ibeddlen isem, wid isedduyen takriṭ/violence mgal Izzayriyen akken ur d-ineṭṭeq yiwen s tiɣri : ‘’Etat civil, ni militaire, ni islamiste’’ ?

Tella yiwet issefk ad tt-nerr ɣer uqerru-nnaɣ : ma dduklen, Izzayriyen zemren-as.

Asmi tekker tegrawla n timunent di 1954, adabu n Fransa ittsuɣu irennu : « d tamurt n Maser i d-isnekren ccwal di tmurt n Lezzayer ! ». Adabu n Fransa yeḥqer agdud Azzayri ; i netta, ur zmiren Izzayriyen ad snekren tagrawla…. Armi d-iban wayen illan deg uswir n 1956 (congrès de la Soummam, 13 ar 20/08 1956). 

D taddukli-nni i kkaten ad rẓen ass-a wid illan deg udabu, i kkaten ad qqnen wid illan yakan qqnen ɣer tgeldiwin n wagmuḍ (Emirats, Qatar, Saoudia, …), teddun s tedrimt-nsen, akken ad qqnen tamurt n Lezzayer ddaw laânaya-nsen.

Ass-a, awal n timunent / istiqlal / indépendance d tagejdit n tnekra. 

Ma yella iɣisi gar Izzayriyen, ad yili kan gar wid iran Lezzayer tazzayrit / Algérie algérienne akked wid issexdamen tikerkas i lfayda-nsen akken tamurt n Lezzayer ad tili d taklit n Abu-Dhabi.

Tiɣimit akked imeṭṭurfan : d war tamussni neɣ d taḥraymit nniḍen ? 

Wid ibɣan ad siwḍen imeṭṭurfan akken ad zemlen/stenyin yiwen ‘’contrat républicain’’, tigejda swayes ibedd uwanek amagday, amzun ur ssinen timeṭṭurfit tineslemt iwten ad tessenger tamurt s yal tawaɣit si nunamber 1982, s lmut n Amzal Kamal di Ben Aknun, ar ass-a.   

Illa wawal di tmura nniḍen, izmer ad iddu ɣur-nnaɣ : wid yumnen s ureggem n wiyaḍ, d nitni kan i yeqqen wawal, mačči d wid ireggmen (« les promesses n’engagent que ceux qui y croient »… pas ceux qui les font !).

Ihi, « win inṭerren ad iqlileḥ »,  akken i t-inna Mohia.

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Affaire Bouraoui : Tebboune renvoie l’ambassadeur à Paris

L'ambassadeur d'Algérie en France, rappelé début février à la suite d'une brouille entre les deux pays au sujet d'une militante franco-algérienne, sera "bientôt de...

Les plus populaires

Commentaires récents

Kichi Duoduma on Je ne crois pas…
Kichi Duoduma on Je ne crois pas…
Kichi Duoduma on Je ne crois pas…