Tafsut n Imaziɣen n 1980 : d agadir ur nrettem !

Tanekra n tefsut 1980 ad d-teqqim deg umezruy n Tamazɣa, acku d tanekra tamezwarut n Imaziɣen ɣef tutlayt-nsen d yidles-nsen ittwanekren, ittwagedlen di tmurt-nsen ! Isem n Mouloud Mammeri irna-yas ccan d ameqqran, acku d netta iwumi yettwakkes usarag di tesdawit n Tizi Wezzu ɣef Isefra iqbayliyen n zik (1), d adlis i d-iffɣen di yennayer … Lire la suite de Tafsut n Imaziɣen n 1980 : d agadir ur nrettem !