13 juillet 2024
spot_img
AccueilPolitiqueAdiwenni/dialogue inclusif n udabu : "elles, elles, ar qabel ad ak-nales"  !

Adiwenni/dialogue inclusif n udabu : « elles, elles, ar qabel ad ak-nales »  !

Tebboune et ses clients;
Tebboune iɣer i yiqeffafen-nni itezzin deg ijufar n udabu, akken ad ččen talqimt

Aberraḥ ikker : adabu ad yeg adiwenni ameqqran (dialogue inclusif), ad imlil akked yal akabar, akken taggara  ad ibnu «un front interne soudé», d agraw idduklen, izdin, akken azekka ad yizmir ad iqabel yal ugur ad d-yasen. D ayen ilhan, mer d tidett.

Maca tadyant, illa wayen deg tezgel, adabu ur yuɣ abrid iwatan.

Deg wadeg adabu ad iɣer i Yizzayriyen, anda bɣun ilin, netta iɣer i yiqeffafen-nni itezzin deg ijufar n udabu, akken ad ččen talqimt. D wid illan iḍelli, d wid illan ass-a, d tikli-nsen azekka.

Timliliyin d-illan ussan-a di tzeqqa n El Muradya, ger Abdelmadjid Tebboune akked Mokri, Bengrina, Djilali, atg… d tabburt i d-ildin akken ad d-kecmen wid issazlen iḍelli idammen n Izzayriyen, ad dewlen daɣ d ‘’personalité nationale’’, am tallit-nni n Bouteflika. Ulac amaynut !

Deffir temliliyin-nni, yal yiwen seg iqeffafen-nni ikkat ad d-isseknu taciṭa ɣer tama-s, akken ad ikcem agraw, s « nniɣ-as akka, rniɣ-as akka i sidi aselway-nneɣ… »…

- Advertisement -

Yiwen ur isteqsa imdanen-nni : « i netta acu i yawen-d-inna ? Anda i iteddu uselway-a, anda i teteddu tmurt ? ».

Mazal-aɣ di tin n « yugar tiqersi, tafawett ».

Abrid i yuɣ udabu, mačči d win deg ara d-iffeɣ azekka wegraw ad isdduklen Izzayriyen ; tidett urar ittwassen, d adrum kan n tkerkas, akken ad isenned fell-as udabu, ad issezri tallit n ddiq. Taḥilett tettwassen di yal tamurt, d amezgun, yir amezgun.

D adrum i teddun ad t-sbedden mgal/contre Izzayriyen, mačči akked Izzayriyen.

Imussnawen di tmura nniḍen nnan : « yal ugur ad d-yawḍen, issefk ad yili d tagnitt akken ad tt-nfares, ad nelmed, ad nesnerni seg-s tamussni ». 60 iseggasen deffir 1962, tamurt tezzi s uzagur i tmussni. Mačči ass-a ara ibeddel udabu abrid… neɣ diri win ittaysen ?

Illa yiwen udiwenni ameqqran izemren ad ibeddel tamurt : d win ara gen Izzayriyen gar-asen. Tanekra n furar 2019 tenjer asalu amezwaru, ɣas ur issaweḍ ubrid, iban anda iteddu, acku d izerfan i d lsas n ubrid-nni.

Adabu yellan ass-a di Lezzayer, ma yelmed si tnekra d-illan, izmer ad ibedd, ad yaɣ abrid n yiseɣ, ad yili d azamul i bennu n ugraw ameqqran i d-ifkan aẓar seg uswir n Ifri-Uzellagen, akken taggara ad ibedd udabu amaynut ɣef tgejda n izerfan. Izwar-as ubeddel n logiciel.

Tikersi tamezwarut ara yefsin, zun d ccerṭ amenzu : ad tbedd timanit n tmurt n Lezzayer/autonomie de l’Algérie, ad tekkes tbarda i nerra i yiman-nneɣ, d kennu zdat timura n wagmuḍ s tsertit n taârabt-tinneslemt, armi neqqen cckal nɣil d axelxal.

Mi tekkes tkersi-nni, ad d-ldint tebbura, akk tibbura !

Aumer U Lamara

Timerna / Notes.

1) « Elles, elles, ar qabel ad ak-nales ! », d awal i qqaren i yikerri d tixsi, yal aseggas di lawan n tullsa n taduṭ-is. Ad ak-nales = ad ak-nɛiwed

Ales = recommencer, répéter, refaire, …

1 COMMENTAIRE

  1. Ur zriɣer ara ma tqarem ɣurwen: » am itamaεen lahrir ar tzugart ». Ɣurnaɣ i Gezgata netεeliqas i tzugart mgal daεwesu amaken tεeliqen dukkar , naɣ am win idukiren aslen naɣ win itezgen azgar.

    Segnaɣ ur d.itek kra amzun macci deg fus naɣ itella tsarut. Ilaq kan drebbi naɣ d’adabu a tidifrun ma wlac a narfu. Amzun aken
    amdan yekfa cuɣlis teqimed kan gfus nrebbi naɣ nudabu.
    A dqarem wigi uk yesεen tekayasend sɣur rebbi naɣ sɣur udabu macci swecraw ntidi. Yarnu macci kan awend ismir bla ceha, ilaq as akwen icawar af lmizan ahat ad ikas kra.
    Aken is yen

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Riposte internationale soutient la famille Slimani

Dans un communiqué, l'ONG Riposte internationale a préféré annuler son rassemblement pour exiger la vérité sur l'assassinat d'Amar Slimani afin d'apporter son soutien à...

Les derniers articles

Commentaires récents