19 juin 2024
spot_img
Accueil360°Da Vesεi d lmut

Da Vesεi d lmut

Vieux kabyle

Da Vesεi, iḥarek, yedda ddeqs di laεmar, yeţaggwad lmut. Waεmara, mmi-s n mmi-s, deg-mi i iwalla Jeddi-s akken, dɣa ssya ɣer da a t-isexxwleε.

Ad yeqim di vaṛa ur d-ikeccem ara zik, mi d-yekccem Da Vesεi a t-isteqsi :
– D acu i k-yeṭṭfen alarmi ţura Waεmara a mmi?
– D yiwen wemɣaṛ di taddart leflan-tega i g-bbwḍen laεfu Ṛebbi.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. D acu i t-yenɣan?
-Iruḥ ad yalli ɣer premyiṛ iṭaj, yaεfes tacḍaṭ uvarnus-is yeggrarved di tkkeddaṛin, dɣa yemmut!
– Teẓẓṛam tura ɣef wacu i ţaggwiɣ ad alliɣ ɣer premyiṛ iṭaj!

Yibbwas diɣ ur d-yekccim ara zik. Mi d-yekccem, yenna-yas
– Acuɣef akka i netεeṭṭleḍ a Waεmara a mmi?
– D yiwen wemɣaṛ di taddart leflan-tega i g-bbweḍen laεfu Ṛebbi, ruḥeɣ wujḥeɣ.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. D acu i d-sebba n tmeţţant-is ?
– Yefeɣ ad imarreḥ cwiṭ, yezgger avrid tewt-it ṭumubil yemmut!
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. Tigad agi jammi ad ṭṭfent Jedd-ik, nek tilist-iw d amnnaṛ bbwaxam.

Yibbwas diɣ ur d-yekccim ara.

- Advertisement -

Am zik, yesteqsat Da Vesεi :
– Yak d lxir kan imi nteqimeḍ alarmi ţura a Waεmara mmi?
– A d Da Welḥaǧ n taddart n Iɣil Uzekḍuf i g-bbweḍen laεfu Ṛebbi, ruḥeɣ εezaɣ.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. Snneɣ-t, d arggaz lεali nemmyuzga-d nekk-yid-s, d acu i t-yenɣan a Waεmara a mmi ?
– Yeṭṭes, azekka-nni ṣveḥ ur d-yukki-ara am zik, dɣa dllan fell-as, ufant yemmut!
– Ţiggad-agi i g-ţaggwed Jedd-ik a Waεmara a mmi.

Ahmed Aït Bachir

1 COMMENTAIRE

 1. « Ţiggad-agi i g-ţaggwed Jedd-ik a Waεmara a mmi. »

  D tidak ayi d aγen i iḥemmel Urẓaẓ !

  Yak uriγ-ak-n izri γef tala seg i d-tettagmeṭ: ṣfan waman-is, d iṣemmaṭen rnan teqqden fad.
  Anef-as ad ttazel: ad isew uyṭiṭ, ad iylillez ilef, ad igmu usγersif akked ulmu, …
  Ssurf-iyi, assuref n tudert, εawdeγ-as tira i tefyirt taneggarut n uḍris-ik. Hadtan γur-ek:

  “Yiwen n wass diγ ur d-ikccim ara.
  Akken kan i t-ed-ifka umnar γer terkenṭ, isteqsa-t Dda Vesεi, akken yuγ tanummi iskur :
  – Yak d lxir kan, imi i iteqimeḍ alarmi d tura a Waεmara a mmi ?
  – Ah, d Dda Ulḥağ n taddart n „Iγil-Uzekḍuf“ i iwḍen „Leεfu n Ṛebbi“, ruḥeγ, εezzaγ.
  – Ad fell-as iεfu Ṛebbi. Sneγ-t, d arggaz lεali; nekk yid-s nemyuzga-d dayen kann. D acu i t-inγan a Waεmara, a mmi ?
  – Iṭṭes, γef akken i d-εawden, azekka-nni ṣveḥ lamana tewweṭ bab-is, ur d-yuki ara akken yuγ tanumi umeγbun-iw, dγa dllan fell-as wayt n uxxam, ufant iqqur!

  „Smelleh, rreḥman n rreman aεefran d wa‘ d isel !“ i as-inna Dda Vesεi deg ul-is. Irfed, issers, iqqel issawel-as i Waεmara:

  – A Waεmara, ass-ed, a mmi, riγ ad k-en-iniγ lbaḍna-w.
  Imi i iwweṭ Waεmara jeddi-s, wayi iṭleq afus-is γur-es, iṭf-it deg uqerruy, iseṭγar-ed ameẓẓuγ-is γer yimi-s, akken iskur win ara yinin kra (lbaḍna) i wayeṭ, iṭṭal akka, irna akka, yufa ala netta, mmi-s n mmi-s akked umkan i illan, iserḥ-as-d i bumba, teṭṭerṭeq.
  – D tiggad agi i ittaggad jedd-ik a Waεmara a mmi.”

  Tanemmirt inek

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents