8 décembre 2022
spot_img
Accueil360°Da Vesεi d lmut

Da Vesεi d lmut

Vieux kabyle

Da Vesεi, iḥarek, yedda ddeqs di laεmar, yeţaggwad lmut. Waεmara, mmi-s n mmi-s, deg-mi i iwalla Jeddi-s akken, dɣa ssya ɣer da a t-isexxwleε.

Ad yeqim di vaṛa ur d-ikeccem ara zik, mi d-yekccem Da Vesεi a t-isteqsi :
– D acu i k-yeṭṭfen alarmi ţura Waεmara a mmi?
– D yiwen wemɣaṛ di taddart leflan-tega i g-bbwḍen laεfu Ṛebbi.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. D acu i t-yenɣan?
-Iruḥ ad yalli ɣer premyiṛ iṭaj, yaεfes tacḍaṭ uvarnus-is yeggrarved di tkkeddaṛin, dɣa yemmut!
– Teẓẓṛam tura ɣef wacu i ţaggwiɣ ad alliɣ ɣer premyiṛ iṭaj!

Yibbwas diɣ ur d-yekccim ara zik. Mi d-yekccem, yenna-yas
– Acuɣef akka i netεeṭṭleḍ a Waεmara a mmi?
– D yiwen wemɣaṛ di taddart leflan-tega i g-bbweḍen laεfu Ṛebbi, ruḥeɣ wujḥeɣ.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. D acu i d-sebba n tmeţţant-is ?
– Yefeɣ ad imarreḥ cwiṭ, yezgger avrid tewt-it ṭumubil yemmut!
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. Tigad agi jammi ad ṭṭfent Jedd-ik, nek tilist-iw d amnnaṛ bbwaxam.

Yibbwas diɣ ur d-yekccim ara.

- Advertisement -

Am zik, yesteqsat Da Vesεi :
– Yak d lxir kan imi nteqimeḍ alarmi ţura a Waεmara mmi?
– A d Da Welḥaǧ n taddart n Iɣil Uzekḍuf i g-bbweḍen laεfu Ṛebbi, ruḥeɣ εezaɣ.
– Ad fell-as yaεfu Ṛebbi. Snneɣ-t, d arggaz lεali nemmyuzga-d nekk-yid-s, d acu i t-yenɣan a Waεmara a mmi ?
– Yeṭṭes, azekka-nni ṣveḥ ur d-yukki-ara am zik, dɣa dllan fell-as, ufant yemmut!
– Ţiggad-agi i g-ţaggwed Jedd-ik a Waεmara a mmi.

Ahmed Aït Bachir

ARTICLES SIMILAIRES

1 COMMENTAIRE

 1. « Ţiggad-agi i g-ţaggwed Jedd-ik a Waεmara a mmi. »

  D tidak ayi d aγen i iḥemmel Urẓaẓ !

  Yak uriγ-ak-n izri γef tala seg i d-tettagmeṭ: ṣfan waman-is, d iṣemmaṭen rnan teqqden fad.
  Anef-as ad ttazel: ad isew uyṭiṭ, ad iylillez ilef, ad igmu usγersif akked ulmu, …
  Ssurf-iyi, assuref n tudert, εawdeγ-as tira i tefyirt taneggarut n uḍris-ik. Hadtan γur-ek:

  “Yiwen n wass diγ ur d-ikccim ara.
  Akken kan i t-ed-ifka umnar γer terkenṭ, isteqsa-t Dda Vesεi, akken yuγ tanummi iskur :
  – Yak d lxir kan, imi i iteqimeḍ alarmi d tura a Waεmara a mmi ?
  – Ah, d Dda Ulḥağ n taddart n „Iγil-Uzekḍuf“ i iwḍen „Leεfu n Ṛebbi“, ruḥeγ, εezzaγ.
  – Ad fell-as iεfu Ṛebbi. Sneγ-t, d arggaz lεali; nekk yid-s nemyuzga-d dayen kann. D acu i t-inγan a Waεmara, a mmi ?
  – Iṭṭes, γef akken i d-εawden, azekka-nni ṣveḥ lamana tewweṭ bab-is, ur d-yuki ara akken yuγ tanumi umeγbun-iw, dγa dllan fell-as wayt n uxxam, ufant iqqur!

  „Smelleh, rreḥman n rreman aεefran d wa‘ d isel !“ i as-inna Dda Vesεi deg ul-is. Irfed, issers, iqqel issawel-as i Waεmara:

  – A Waεmara, ass-ed, a mmi, riγ ad k-en-iniγ lbaḍna-w.
  Imi i iwweṭ Waεmara jeddi-s, wayi iṭleq afus-is γur-es, iṭf-it deg uqerruy, iseṭγar-ed ameẓẓuγ-is γer yimi-s, akken iskur win ara yinin kra (lbaḍna) i wayeṭ, iṭṭal akka, irna akka, yufa ala netta, mmi-s n mmi-s akked umkan i illan, iserḥ-as-d i bumba, teṭṭerṭeq.
  – D tiggad agi i ittaggad jedd-ik a Waεmara a mmi.”

  Tanemmirt inek

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Le vandale de la statue de la fontaine Aïn El Fouara arrêté

  L'auteur de l'agression de la statue de la fontaine Ain El Fouara à Sétif, dans la nuit du 2 décembre 2022, a été déféré...

Les plus populaires

Commentaires récents