7 décembre 2023
spot_img
AccueilPolitiquePalestine/Israël : akka d lbumbat ineqqen, akkin... d ajewwaq !

Palestine/Israël : akka d lbumbat ineqqen, akkin… d ajewwaq !

Ula ad yawi laâyaḍ, aya ur yesaḥbas Israël.

Tiwuɣa n ONU, n OMS, n UNICEF akked yal tamurt issuturen deg Israël akken ad issers tagnit, ad ikkes lbumbat-is, ur sent-isli yiwen si Tel-Aviv.

Zun tamsalt tefra, d tiwuɣa n tḥila kan, acku timura akken llant sarment nnger n Hamas akked wid illan yid-s.

Tuttra : d nnger n Hamas, akabar n imeṭṭurfan inselmen, neɣ d nnger n Palestine ?

Tamuɣli d-ibanen si tikli n Israël, ulac deg-s ayen iffren : teldi-yas-d tebburt twaɣit iga Hamas  deg wass n 7 di tuber 2023 (1), akken Israël ad issenger Ghaza, ad ikkes adabu n Hamas, ad issuffeɣ imezdaɣ illan din, ad tedwel tmurt-nni d Israël.

2,5 imelyunen n yemdanen iddren, azekka ad aɣen abrid n Maser si tebburt n Rafaa neɣ si tebbura ar asen-ldin i trewla, ad rnun d imeggiǧan ɣur wid n 1948.

Awal-nni n « yiwen wakal, sin iwunak/une terre, deux Etats », ad iqqim d awal kan, acku ugur ameqqran ur ikkis : Ipalistinen akked tmura n waɛraben ur qbilen ad tili tmurt n Israël deg wakal n Palestine anda llan zik Waɛraben akked Wudayen d lǧiran, si leqrun d leqrun.

- Advertisement -

D tikersi i yeqqnen Aɛraben si 1948.D paradigme-nni i yessefken ad ibeddel.

Awal n uselway n Hamas, Ismaël Haniyeh, ifra : « asalu-nneɣ ur ibeddel, iswi-s d asenger n Israël… » ; d awal d-inna si Doha (Qatar), mi d-yers si tkarrust Mercedes tameqqrant,  ma d aytma-s Ipalistinen temmaten ddaw lbumbat di Ghaza.

Amur ameqqran n tmura n Waɛraben ddan deg usalu-nni n usenger n Israël. Wid ifran yakan akked Israël (Maser, Jordania, Bahrein,…), d tifrat n tḥila kan… ar asmi ara yizmiren ad hudden Israël !

Tasertit n Iiga Aârabiya.

Si 1948, timura taɛrabin akken llant sqedcent tamsalt n Palestine akken ad seddunt tasertit n tmurt-nsent, akken yal adabu ad iṭṭef ugar s userkec n imezdaɣ n tmurt-is ɣef « temsalt n Falastin », akked «Israël ikksen tamurt i Ipalistinen aɛraben ».

D tagejdit n yal tasertit taɛrabt di Liga Aârabiya.

Maca si 1948, d Aɛraben i d icenga imezwura n Palestine :

  • Di beṭṭu n wakal n 1947 s ufus n ONU, gar Palestine akked Israël , timura taɛrabin ur qbilent beṭṭu-nni.
  • Deffir ṭṭrad n yunyu 1967, Jordania ur tekkir ad d-teslal awanek/Etat n Palestine di Cisjordania akked El Qods.
  • Di ctamber 1970, tagelda n Jordania tessenger Ipalistinen n OLP, acku ddan ad ṭṭfen adabu di Jordania s ufus n Surya ; iqqim-d yisem n « septembre noir » d awcem.
  • Di ctamber 1982, Imasiḥen n Lubnan snegren Ipalistinen di tedyant n Sabra & Chatila, ɣer tama n Beyrouth ; azal 3500 n Ipalistinen i yemmuten din. OLP tedda ad teṭṭef adabu di Lubnan.

Ass-a, timura taɛrabin kkatent ajewwaq akken Israël ad isbedd ṭṭrad mgal Ghaza.

Yiwet temsalt kan i ibeddlen : zik di yal tamurt d adabu i yettberriḥen s Falastin, ass-a d imezdaɣ n tmurt i yuɣen amkan-is, s twuɣa deg iberdan akked wannay n Palestine.

Amedya n tmurt n Lezzayer ilmend n tmesbanit i yesker udabu i Palestine deg wass n 20/10/2023, isban-d laâr illan :

Nesla i uberreḥ-d di radyu n Tizi Wezzu, tameddit n 19/10/2023, i tikli n Palestine n wass 20/10/2023, di yal tiɣremt tameqqrant n Lezzayer :

Yiwen umeɣnas n ukabar n udabu yenna :

– Nekkni ad nefk « signal fort » i Israël, azekka ad d-neffeɣ akken nella ɣer tnemmast n Tizi Wezzu… !

Tayeḍ terna deffir-s :

– Ad d-neffeɣ « qeccuc meccuc » ɣer Tizi Wezzu !

Mazal ajewwaq…

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

  1. Ass n 7 di tuber 2023, Hamas ikcem ɣer Israël seg ifergan n talast akked waman, inɣa din iserdasen n Tsahal, imezdaɣ irgazen, tilawin, imɣaren, timɣarin, imeṭṭiḍen, imehzal… d nnger am win n Bentalha n 23/09/1997. Azal n 1300 n Wudayen i yemmuten ; mi yuɣalen, glan s 150 n imeḥbas (otages) neɣ ugar.
  2. Ctamber aberkan, « Septembre noir’’, Jordanya,1970-1971. Agellid innuɣ OLP, mmuten azal n 10 000 n yemdanen. Taggara, Jordanya tessuffeɣ OLP, sguǧen-ten ɣer Lubnan.
  3. Tawaɣit n Sabra d Chatila (massacres de Sabra et Chatila, Liban 1982) ; azal n 3500 i yemmuten. OLP teffeɣ si Lubnan mi yekcem Israël s tezmert tameqqrant.
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Guinée-Bissau : l’armée annonce l’arrestation du chef de la Garde nationale

L'état-major bissau-guinéen a dit, ce 1er décembre 2023, détenir le chef de l'unité des forces de sécurité impliquée dans une nuit d'affrontements dans la...

Récit-feuilleton. Exils (22)

Les plus populaires

Commentaires récents