23 juin 2024
spot_img
AccueilChroniqueTamurt ixla uziḍuḍ ?

Tamurt ixla uziḍuḍ ?

S TMAZIƔT

Tamurt ixla uziḍuḍ ?

Sin iberdan i yellan ass-a di tmurt n Lezzayer, ur zmiren ad dduklen. 

Yiwen d abrid n ugdud Azzayri iteddun akken ad ibeddel udem i tmurt, ad d-tlal Lezzayer tamaynut deg ad teǧǧugeg tugdut d izerfan ; agdud iteddu deg-s s talwit, ɣas ɣezzif ur ifcil.

Wayeḍ d abrid n udabu iteddun s yal taḥilett akken ad irgel abrid n ugdud, ad d-yeg afrag akken ad teqqim am zik, ad iqqim udabu am zik, am akken ibedd di 1962.

Amur ameqqran n Izzayriyen ẓran ayen illan, kecmen deg umussu/lḥirak, ṭṭfen deg wawal-nsen ad awḍen ɣur wanda sarmen, ass-a neɣ azekka, ɣas ɣezzif ubrid, ur ten-sfeclent tḥila n udabu.

Tiḥila-nni rennunt-d yal ass s wudem amaynut, armi yella ugraw i tent-id-issuffuɣen yiwet deffir tayeḍ (d adabu n war udem ?).  

- Advertisement -

Tikli n udabu ass-a, am win ikkaten yettuɣal ɣer deffir zdat tezmert tameqqrant n ugdud idduklen. Di diqq, ad d-yaf taḥilett nniḍen, akken tebɣu tili, am wawal-nni n zik : « ayen ufiɣ ad wteɣ yis ».

Nezmer ad d-nesmeki tiḥila timeqqranin n udabu, akken ad nefru awal-nnaɣ ɣer zdat :

  • Tuṭṭfa d usekcem ɣer leḥbas n imeɣnasen d-iffɣen ad ddun s talwit, wid yuran ayen ttxemmimen di yal aẓeṭṭa n internet (facebook, twitter, …), imeɣnasen n ikabaren ur nettwaqbel, …

  • D aseqdec n taɣdemt s usbibbi n yal tikerkas (atteinte à l’unité nationale, atteinte au moral de l’armée, …)

  • D agdal n wannay amaziɣ si mi d-iwella Gaĩd Salaḥ si tmurt n Emirates akked wegdal n uɣmis Tiɣremt i yuran s tmaziɣt,

  • D aseqdec n takriṭ (violence) di temdinin anda zemren akken gedlen tikliwin deg iberdan : wten ad bdun tamurt, ad kksen di twizi n lḥirak tamurt n Wehran, Qsenṭina, Annaba, timdinin n wanẓul (sud). 

  • Snulfan-d asaḍuf amaynut akken ad kksen nekwa tazzayrit (déchéance de nationalité) i yal win ad d-iwten mgal tamurt si tmura tiberraniyin…

  • Taneggarut d asaḍuf i heggan i nitni : ad ldint tabburt i yimakaren, ad cudden ifassen n teɣdemt akken ur ttqabalen, zun d ‘’amnistie i yimakaren’’.

Ayen akk gan ar ass-a, yiwet deg-sent ur tečči, ur tessaweḍ ad terẓ tadukli  n ugdud, ur tessunef agdud seg ubrid-is.

Tigawt n udabu tettwassen, tamuɣli-s akken ad issefcel amussu s yal tussna n ‘’techniques de harcèlement multiformes’’. Illa di yal ṭṭrad, di tsertit, di tdamsa gar wid igren di temsizzelt.

Timeṭṭurfit tineslemt, d taâkkazt n udabu !

Ma yella adabu ur izmir ad yerẓ amussu s tezmert akked takriṭ (d ayen ibanen di sin iseggasen izrin), netta yekkat simmal ad issekcem tawekka, ad yeg ccek gar Izzayriyen, ad ibḍu amussu. 

Aserkem i sarkamen timeṭṭurfit tinneslemt, kkaten ad tt-smeɣren armi d igenni, iban wanda tessaweḍ tyita-nni : « ma ad neffeɣ nekkni deg udabu, d imeṭṭurfan n FIS ad ikcemen adabu, ad sretwen, ad ken-ččen ! ». Aktay n FIS, AIS, GIA, GSPC… ur d-iǧǧi.

S tlata yemcac n tiddukla Rachad (i d-ikkan seg uẓar n FIS), yiwen di Londres, wayeḍ di Paris, wayeḍ di Genève, i d-ilsan ass-a akustim n tugdut akken ad gen asekkak, adabu n Lezzayer issemɣer-iten, icuff-iten armi ten-ẓerren Izzayriyen zun d ‘’la 6eme flotte’’ n Marikan iteddun ad tekcem El Mouradia. D asekkak seg yixef ar yixef. Deg urar n poker, ɣaren-as ‘’coup de bluff’’.     

 Ɣas ur issefk i yiwen ad yamen imeṭṭurfan (abrid-nsen d tawiɣt-nsen ttwassnen), ur illi ass-a waɣzen n Rachad neɣ n yisem nniḍen izemren ad issinef amussu iteddun yettimɣur ugar di tmurt-nnaɣ, deg ubrid n talwit. D abrid n tudukli, d win kan i d abrid. Lezzayer mačči d tamurt ixla uziḍuḍ.     

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents