24 mars 2023
spot_img
AccueilChroniqueTamurt ixla uziḍuḍ ?

Tamurt ixla uziḍuḍ ?

S TMAZIƔT

Tamurt ixla uziḍuḍ ?

Sin iberdan i yellan ass-a di tmurt n Lezzayer, ur zmiren ad dduklen. 

Yiwen d abrid n ugdud Azzayri iteddun akken ad ibeddel udem i tmurt, ad d-tlal Lezzayer tamaynut deg ad teǧǧugeg tugdut d izerfan ; agdud iteddu deg-s s talwit, ɣas ɣezzif ur ifcil.

Wayeḍ d abrid n udabu iteddun s yal taḥilett akken ad irgel abrid n ugdud, ad d-yeg afrag akken ad teqqim am zik, ad iqqim udabu am zik, am akken ibedd di 1962.

Amur ameqqran n Izzayriyen ẓran ayen illan, kecmen deg umussu/lḥirak, ṭṭfen deg wawal-nsen ad awḍen ɣur wanda sarmen, ass-a neɣ azekka, ɣas ɣezzif ubrid, ur ten-sfeclent tḥila n udabu.

Tiḥila-nni rennunt-d yal ass s wudem amaynut, armi yella ugraw i tent-id-issuffuɣen yiwet deffir tayeḍ (d adabu n war udem ?).  

- Advertisement -

Tikli n udabu ass-a, am win ikkaten yettuɣal ɣer deffir zdat tezmert tameqqrant n ugdud idduklen. Di diqq, ad d-yaf taḥilett nniḍen, akken tebɣu tili, am wawal-nni n zik : « ayen ufiɣ ad wteɣ yis ».

Nezmer ad d-nesmeki tiḥila timeqqranin n udabu, akken ad nefru awal-nnaɣ ɣer zdat :

  • Tuṭṭfa d usekcem ɣer leḥbas n imeɣnasen d-iffɣen ad ddun s talwit, wid yuran ayen ttxemmimen di yal aẓeṭṭa n internet (facebook, twitter, …), imeɣnasen n ikabaren ur nettwaqbel, …

  • D aseqdec n taɣdemt s usbibbi n yal tikerkas (atteinte à l’unité nationale, atteinte au moral de l’armée, …)

  • D agdal n wannay amaziɣ si mi d-iwella Gaĩd Salaḥ si tmurt n Emirates akked wegdal n uɣmis Tiɣremt i yuran s tmaziɣt,

  • D aseqdec n takriṭ (violence) di temdinin anda zemren akken gedlen tikliwin deg iberdan : wten ad bdun tamurt, ad kksen di twizi n lḥirak tamurt n Wehran, Qsenṭina, Annaba, timdinin n wanẓul (sud). 

  • Snulfan-d asaḍuf amaynut akken ad kksen nekwa tazzayrit (déchéance de nationalité) i yal win ad d-iwten mgal tamurt si tmura tiberraniyin…

  • Taneggarut d asaḍuf i heggan i nitni : ad ldint tabburt i yimakaren, ad cudden ifassen n teɣdemt akken ur ttqabalen, zun d ‘’amnistie i yimakaren’’.

Ayen akk gan ar ass-a, yiwet deg-sent ur tečči, ur tessaweḍ ad terẓ tadukli  n ugdud, ur tessunef agdud seg ubrid-is.

Tigawt n udabu tettwassen, tamuɣli-s akken ad issefcel amussu s yal tussna n ‘’techniques de harcèlement multiformes’’. Illa di yal ṭṭrad, di tsertit, di tdamsa gar wid igren di temsizzelt.

Timeṭṭurfit tineslemt, d taâkkazt n udabu !

Ma yella adabu ur izmir ad yerẓ amussu s tezmert akked takriṭ (d ayen ibanen di sin iseggasen izrin), netta yekkat simmal ad issekcem tawekka, ad yeg ccek gar Izzayriyen, ad ibḍu amussu. 

Aserkem i sarkamen timeṭṭurfit tinneslemt, kkaten ad tt-smeɣren armi d igenni, iban wanda tessaweḍ tyita-nni : « ma ad neffeɣ nekkni deg udabu, d imeṭṭurfan n FIS ad ikcemen adabu, ad sretwen, ad ken-ččen ! ». Aktay n FIS, AIS, GIA, GSPC… ur d-iǧǧi.

S tlata yemcac n tiddukla Rachad (i d-ikkan seg uẓar n FIS), yiwen di Londres, wayeḍ di Paris, wayeḍ di Genève, i d-ilsan ass-a akustim n tugdut akken ad gen asekkak, adabu n Lezzayer issemɣer-iten, icuff-iten armi ten-ẓerren Izzayriyen zun d ‘’la 6eme flotte’’ n Marikan iteddun ad tekcem El Mouradia. D asekkak seg yixef ar yixef. Deg urar n poker, ɣaren-as ‘’coup de bluff’’.     

 Ɣas ur issefk i yiwen ad yamen imeṭṭurfan (abrid-nsen d tawiɣt-nsen ttwassnen), ur illi ass-a waɣzen n Rachad neɣ n yisem nniḍen izemren ad issinef amussu iteddun yettimɣur ugar di tmurt-nnaɣ, deg ubrid n talwit. D abrid n tudukli, d win kan i d abrid. Lezzayer mačči d tamurt ixla uziḍuḍ.     

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Le journaliste Olivier Dubois libéré par les djihadistes

Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré après presque deux ans de captivité au Mali, a appris RFI auprès du ministre nigérien de...

Les plus populaires

Commentaires récents