24 février 2024
spot_img
AccueilPolitiqueAwal « Maghreb », am «nos ancêtres les Gaulois » !

Awal « Maghreb », am «nos ancêtres les Gaulois » !

UMA
« Maghreb » n tkerkes

Awal gar-anneɣ : Tira n uḍris-a, ur illi d tasertit neɣ d idles, neɣ izmer ad yili d tasertit yugaren tasertit, acku yekka-d seg ufwad, yuli-d afella am « wurfan-nni d-ittalin seg uzagur » (inna Fellag) !

Kecmeɣ di tsuqilt/aterjem ɣer tmaziɣt n yiwen uḍris n tsertit i yellan yura yakan s tefransist, deg iseggasen izrin.

Deg usebter/page ɣer wayeḍ, awal-nni « Maghreb » ad d-ibedd am tnicca deg ubrid.

Deg umezwaru i yufiɣ, wteɣ ad qqimeɣ deg wayen yura umdan nniḍen (1) : uriɣ « Lmeɣreb ».

Tamazgha des peuples, Tamazgha des rêves !

- Advertisement -

S tmaziɣt-nneɣ (neɣ taqbaylit-nneɣ !), ufiɣ lmeɣreb izmer ad yili d tameddit mi yeɣli yiṭij, d lawan n tẓallit, d lawan n wučči di remḍan, mi xellun iberdan… maca mačči d tamurt !

D acu-t ihi « Maghreb » i d-ittebdaden tal tikkelt zun d aneccab ?

Taggara, kkseɣ akukru, uɣaleɣ ɣer tilawt/réalité. « Maghreb » i ttarun, d tamurt, d Tafrikt n Ugafa/Afrique du Nord. Kkseɣ imeɣriben-nni, uriɣ-t akken illa : Tafrik n Ugafa.

Yennayer d afud n tilelli n tmurt tamaziɣt 

Tuttra i d-irnan : ayɣer amyaru i yuran aḍris-nni ur izwar netta ad yaru « Afrique du Nord », yura « Maghreb » tal tikkelt ? Armi anamek/sens-is imgared akked « Afrique du Nord ». Din i yella wugur.

Amyaru n uḍris s tefransist ifren ad yaru isem i d-fkan seg wamuḍ aɛrab, si lqern wis 7, i tmurt-nneɣ. Zun ikcem netta deg yiwet tsertit, ibna neɣ ur ibni fell-as, neɣ ifka afus.

Tamaziɣt  : « Anda i sarmeɣ tafat i yufiɣ lehwa tekkat » !

Ma yella Afrique du nord = Tafrikt n Ugafa = Camal Ifriqya, d isem n tmurt, d awal n tjugrafit, ur telli deg-s tsertit, si tmuɣli-nneɣ, d win i yezwaren.

Diɣ, illa wugur nniḍen : amur ameqqran n timura, mačči d tajugrafit i sent-igan isem. Isem-nsent d win i yas-gan warraw n tmurt-nni, d win i d-ikkan si leqrun imezwura. Ur illi ukukru, gar yisem i yas-fkan seg umezruy n tasahrest/colonisation akked win illan di tmurt, d win n tmurt i yezwaren, ɣas ur ittwassen si zik.

Ma nezzi-d ɣer temsalt-nni n tsuqilt : nefren sin wawalen iwatan : « Tamazɣa » i yas-fkan warraw n tmurt, akked « Tafrikt n Ugafa », yal tikkelt deg awal-nni illa kan akken ad issers tamurt di tkarṭa n umaḍal.

Isem, d amur ameqqran i ibubben anamek n wayen isemma wawal.

Mačči d ayen i d-innulfan, illa deg umezruy aqbur, illa di liman n zman : « Rebbi igan isem i yiman-is ».

Nnan-as i yiwen umussnaw, Confucius (2) :

« Acu ara tgeḍ di tazwara, ma tbeddeḍ azekka deg udabu, nnig akk imdanen ?

Netta yerra-yasen :

« Ad seggmeɣ ismawen !».

Din, amyaru ikkren i tsuqilt, ikkes akukru, izger leqrun akkin, anda i yedder Confucius neɣ akkin, iddem awal iwatan deg ubdil n « Maghreb », win ur deg illi wugzir : Tamazɣa.

Tidet, ur illi wayen i d-nesnulfa, acku iḍelli kan (s tit n umezruy, 1954 iḍelli kan !), ibabaten-nneɣ akked watmaten-nneɣ imeqqranen kksen s ubarud asekkak-nni n « Nos ancêtres les Gaulois », kksen yiwet tbarda/tarekt n tasahrest… maca, mazal tayeḍ.

Aumer U Lamara

Timerna / Notes : 

  1. Tasarut n tiḥila :

« El Maɣreb el ɛarabi » = Tamazɣa

« El Maɣreb el Aqṣa » = Merruk (amur n akkuc)

« El Maɣreb el kabir » = d tahilet akken ad ffren awal-nni : « el ɛarabi » !

  1. Quand on lui demanda ce qu’il ferait en premier lieu s’il était porté au pouvoir suprême, le philosophe Confucius répondit : « Je rectifierais les noms ».

Confucius, philosophe chinois,  551 – 479 avant JC.

(source : Le monde diplomatique, mai 1954).

2 Commentaires

  1. Et dire que il ya des Kabyles qui se disent Maghrebins !!!!! Le mot maghrebin est une insulte a notre histoire, memoire , et
    une declarartion de type colonialiste.

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici