26 septembre 2023
spot_img
AccueilPolitique« Di tmurt n la Suisse tella la justice… ! » (Mohia)

« Di tmurt n la Suisse tella la justice… ! » (Mohia)

Prisons algériennes

Taɣdemt n tmurt n Lezzayer, ma nezmer ad as-nsemmi ‘’la justice’’, am akken tella di tmura nniḍen i yebnan ɣef uzref/droit d lqanun, terra aqelmun ɣer iḍarren, acku si tazwara-s tbedd zun d azduz deg ufus n udabu ; akka si 1962.

Ar ass-a ur telli teɣdemt igan ccan i wezref akken ad tbedd d talast, d afrag zdat lbaṭel ɣef yal Azzayri.

Timura timezwura deg umaḍal di temsizzelt n « liser n imezdaɣ-is », d tid yesbedden azref afella, mačči d tid ikesben tadrimt, iberwiḍen akked lebyur/inan n lgaz d petrole.

Ayen iḍerrun ass-a di yal tazeqqa n teɣdemt, di temdint n Lezzayer, di Wehran neɣ di yal tiɣremt nniḍen, ur illi d amaynut ɣas ibeddel wudem-is si tnekra/hirak n furar 2019.

- Advertisement -

Yal ass d abruri n iseggasen n lḥebs i d-iɣellin ɣef tarwa n tmurt. Yal amdan yettwarzen, d argaz neɣ d tameṭṭut, ad as-sbibben ayen ur igi, ayen ur issarem ad yeg i tmurt-is.

Di yal tamsalt, adusi d ilem, maca ad ittwarez am netta am wiyaḍ.

Wid d-iffɣen ass-a, deffir agguren d wagguren n lḥebs, s tallalt n imastanen iqublen adabu, ur illi wawal si tama n udabu-nni, zun ad indem deg wayen iga, ad yini : «Surfet-aɣ, necceḍ ». Ulac awal-nni i ggunin Izzayriyen.

Teqqim temsalt deg wawal n tɣennant n zik : «Fkiɣ-as sebaâ s wezduz… qrib nennuɣ ».

Issefk ad tekkes akkin ‘’tirza n tganit’’/détention provisoire.

Di yal tamurt, d win/tin yenɣan, yewten, neɣ yukren ayen meqqren i yettwarzen di lḥebs di tallit n tganit ar tefru fell-as teɣdemt, akken ur ireggel i ufus n teɣdemt, akken ur irennu tawaɣit nniḍen.

Di temsalt n imeḥbas n tikta/détenus d’opinion, tirza (2) ur tezmir ad tili d abrid amezwaru, acku win d-ikkren i lfayda n tmurt-is deg ubrid n talwit d tugdut, ur illi d win/tin ara yewwten ad yerwel akkin.

Ameḥbus/anekraf n tikta ad iwwet akken ad ifares zdat teɣdemt ad iseddu tikta n usalu deg yella, ad iwwet ad d-ibeggen anda yecceḍ udabu mi yeffeɣ seg ubrid n izerfan.

D abrid-nni i yessaram yal anekraf n tikta, ad yeg zdat medden, zdat ineɣmasen craâ asertan / ‘’un procès politique’’.

Tamsalt ass-a, mačči d taɣdemt… d anzel n teɣdemt !

Ur izmir yiwen ad iffer iṭij s uɣerbal. Aseqdec n teɣdemt deg ufus n udabu, di yal tama n tmurt, iban ubrid-is : akken kan ad yerẓ amussu ameqqran d-ilulen si tnekra/hirak n furar 2019.

Ilmend ad isseqdec tamsulta tuffirt, am akken tella deg iseggasen n zik  (sécurité militaire (SM), DRS, ‘’services’’, …), anda win yettwarzen ad imḍel di tesrafin n war isem, adabu ibeddel kan abrid akken ad d-yefk udem n ‘’tmurt deg tella tugdut’’, ibeddel icuddan d usqirri/torture n temsulta s wanzel n teɣdemt. Tiyita yiwet, tawaɣit yiwet.

Ur nesseɣzaf awal ugar :

Adabu n tmurt n Lezzayer deg yir ubrid i yella ; yif-it ad d-yuɣal ɣer ubrid.

Acku ur izmir ad yerẓ amussu ameqqran i yesduklen Izzayriyen deg ubrid n talwit di yal tama n tmurt, am akken ur illi ‘’complot kabyle’’, ur illi ‘’complot mozabit’’ neɣ wayeḍ.

Imeḥbas yellan ass-a ttwarzen, am wid d-iffɣen s yiseɣ ass-a d yiḍelli, d nutni ara yesbedden azekka izerfan, ara yekksen anzel n teɣdemt akken ad teqqim kan di talast-is, am akken teteddu di tmura irebḥen… am tmurt n la Suisse i yecna umedyaz.

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

1)  Akken illa wawal : « Di tmurt n la Swis tella lajustis, mačči am dahin ɣur-nneɣ », Mohia /Muḥend U Yeḥya, 1976.

2) Arez/eṭṭef/cudd, tirza/tuṭṭfa. Ulac asɣen akked timerza/visite (ikka-d seg umyag : rzu/visiter, rendre visite).

ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

CAN 2023 (tirage au sort) : l’Algérie dans le chapeau 1

L'Algérie est placée dans le chapeau 1 en prévision du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 prévue le 12...

Les plus populaires

Commentaires récents