23 juin 2024
spot_img
AccueilPolitiqueFransa tefren tafusit timeṭṭurfit (extrême-droite), adabu n Lezzayer ifren « tafusit taârabt-tinneslemt » !

Fransa tefren tafusit timeṭṭurfit (extrême-droite), adabu n Lezzayer ifren « tafusit taârabt-tinneslemt » !

Ulac tismin gar tmura. Si tafrent n Ugraw n Urupa (1) n 9 yunyu 2024, di tmura n Urupa akken llant, deg yiwen wass, d tafusit akked tafusit-timeṭṭurfit i yufraren (2). D aḍu amaynut !

Maca nusem nekkni, acku d tifranin n tidet, tid deg ur illi usekkak. D ayen deɣren/fernen medden i  d-iffɣen si tebwaḍin. Tameddit n 9 yunyu, ulac awal di yal TV neɣ deg yeɣmisen ɣef kra n usekkak d-illan, da neɣ din. Ulac !

Neqqim d iferraǧen, nẓerr amek teteddu tsertit iwatan di tmura n medden, nessaram azekka ad tekcem tmurt n Lezzayer ubdis/luḍa-nni n talwit. Ad ikkes wawal-nni tẓeggin deg iberdan n Lezzayer :

« Vuṭina RCD, xerǧu-na RND ! » (Nevvuṭi RCD, suffɣen-aɣ-d RND !), asmi d-ilul ukabar n RND s… učamar !

Adabu n Lezzayer ur t-kciment tismin acku, i netta, yezwar yakan deg ubrid-nni n tfusit, ur igguni timura n Urupa. Maca, tamuɣli-s akked tikli-nsen di Urupa, mačči yiwet.

- Advertisement -

Illa umgared d ameqqran :

Timura n Urupa simal snernayent deg-sent ikabaren n tfusit-timeṭṭurfit zun akken nutni ad gen afrag ɣef tmura-nsen, akken ur d-keccmen ugar n iberraniyen, ɣas ugur n yal tamurt mačči d wid d-yusan si berra akken ad xedmen, ad ččen aɣrum-nsen din ; si zik n zik imdanen teddun si tmurt ɣer tayeḍ, ttinigen, yal yiwen ittnadi ɣef wammud-is, issaram ad yaf tumert-is akka neɣ akkin.

Maca amezruy d inigi : yal tasertit ireglen tibbura, tettawi taggara ɣer ukmim/impasse, ittlal-d deg-s wayen ur nelhi (tirit/racisme, fascisme, nazisme, war taneflit…).

Adabu n tmurt n Lezzayer ur yuɣ abrid n tsertit tafusit, tin ur nekkir i yiwen seg iberdan-nni n tfusit : ifren tasertit tadelsant n taârabt-tinneslemt mgal tasertit tazzayrit, mgal aɣref n tmurt ; idda deg ubrid n tdamsa n ‘’import-import’’ mgal tasertit n tneflit ara yesqedcen tussna akked tmussni n tarwa n tmurt ; ikker i tinzin d werhan n trika n ddaw tmurt, akken ad temmečč send ad d-ilal lgil d-iteddun ; irgel tibbura n usirem i yelmeẓyen n tmurt, ldint-asen-d tid n tzegra, d tarewla deg waman n yillel.

Tafrent n tselwit d-iteddun di ctamber 2024, ad teddu diɣ deg ubrid-nni n usekkak.

Ad teddu zun d urar n umezgun, s yilqafen n ‘’ANIE’’ : tamsalt tefra send ad tebdu, iqeffafen (iwtal) ad azzlen, zun illa weḥric-nsen ɣer sdat.

Tamurt ad teqqim di tganit-nni akked layas : « acu teteffzeḍ a Ḥmimi, d llazuq n yilindi », ar asmi ad d-iwwet uḥemmal-nni…

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

1. Parlement européen (Strasbourg, France).

2. Di Fransa, akabar Rassemblement National (ex-Front National n Jean-Marie Le Pen) issaweḍ 32 %, iffeɣ d amezwaru.

Ass-a, llan wid d-ismektan awal-nni n zik : « Eddem tabalizt-ik a Muḥ »… ad tuɣaleḍ ɣer tmurt-ik (Kateb Yacine, Mohamed, prends ta valise, 1972).

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents