1 octobre 2023
spot_img
AccueilPolitiqueIḍelli d « faux barrage » n At Ičumar… Azekka d « abaraj n Wagner » ?

Iḍelli d « faux barrage » n At Ičumar… Azekka d « abaraj n Wagner » ?

Autoritarisme et corruption : les deux leviers du régime.

Abrid n umezruy deg-s akessar d usawen ; mačči akken tebna ara teffeɣ di yal tamsalt ; mačči  akken tella ass-a ara tili azekka.

Ass-a, tasertit n tmurt n Lezzayer tetezzi am tzizwit taderɣalt, tikkelt akka, tikkelt akkin.

Zun d taɣennant i yesedduyen tasertit n tmurt, mačči d tasuddest/stratégie i yebnan ɣef tmuɣli ɣer zdat deg usalu n tneflit/développement akked talwit di tefrikt n Ugafa.

Taɣennant n tsertit n tmurt deg-s uget n wudmawen :

- Advertisement -

Tezwar tekkes izerfan, tesbedd taɣdemt d anzel akken ad d-tessers talwit « n at laxert » di tmurt, di tikli n « ḥedd-tnin ».

Lezzayer yeswehmen amaḍal di tnekra n talwit n furar 2019, anda tekkes tɣennant, tekkes tekriṭ d udegger, ass-a teggugem zdat umezrag n udabu.

Awal n umeḥbus Brahim i yeǧǧan iman-is i laẓ deg waggur n ɣect, ad d-iqqim d azamul i lǧil d-iteddun : «ad nnaɣeɣ s iẓerman-iw, mi yi-ittwakkes wawal di tmurt-iw ».

Terra tamurt n Fransa d acengu amezwaru, zun d ṭṭrad n 1954 i mazal iteddu di 2023, akken kan ad ṭṭfen adabu ugar. Ula d tutlayt n tefransist, tutlayt n yidles d tussna, tedda zun d ‘’abeckiḍ n listiaâmer’’ di temsizzelt… akken taggara ad as d-qqnen nnig-s tutlayt taglizit.

Temdel tabburt n temlilit n tmura n Tefrikt Ugafa i bennu n tmurt tameqqrant, tamurt-nni yellan zik teddukel deg ufus n Masnsen. S tsebbiwt n temsalt n tmurt n Asif Zeggaɣen (Seḥra taɣerbit), Lezzayer terra Merruk d acengu amezwaru !

Tettazzal yal ass akken ad tekcem deg ugraw n BRICS, agraw i yellan gar tuccar n Russia akked Cinwa, dduklen akken ad ččen Tafrikt. Ilmend tamurt n Lezzayer ad tewwet akken tezmer akken ad tesbedd agraw ameqqran n Illel Agrakal n tidet (mačči d UPM usekkak n Nicolas Sarkozy), ad yili d tagejdit n tdukli akked Urupa di yal annar n tsertit akked tdamsa i lfayda n iɣerfan n Tamazɣa akked Urupa.

Anta taggara ?

Ma d ass-a, lexyal n Wagner simal itezzi ɣef tmurt n Lezzayer : ikcem di Libya s ufus n ‘’Marechal’’ Ḥaftar, irna di Mali akked Burkina ; iteddu ad issers aḍar di Niger. Azekka ad d-yaf iɣisi, neɣ afus, swayes izmer ad d-ikcem tamurt n Lezzayer.

Di tallit deg yessefk ad teddukel tmurt akken ad tqabel yir ussan d-iteddun, ass-a Izzayriyen ttganin ansi ara d-yekk  4×4 Mercedes aberkan n BRI ad yawi ilemẓi neɣ tilemẓit n tmurt ɣer lḥebs n war isem !

Anwa i d afus-nni ?

Di tidderɣelt-is, adabu n tmurt n Lezzayer yezzwer « ṭṭrad mgal Israël » di tallit deg timura n igelliden n petrole akken akk llant ldint tabburt i Israël acku fehment tamsalt, ẓrant anda tella lfayda-nsent.

Ass-a uɣent abrid n tifrat akked Israël, zun d tamuɣli n ‘’Business first of all’’, akken daɣ ad gent afrag zdat ‘’waɣzen’’ (tamurt n Iran) i yellan agemmaḍ i Golfe arabo-persique. Ma d aɣbel n izerfan n uɣref n Palestine, iqqim akkin d targit n waḍu.

Awal aneggaru, am akken d-inna yiwen ussan-a : « A wi yufan kan ur d-ttuɣalen ara wussan-nni n tirebrebt s wudem nniḍen ».

– A Muḥ ! Ẓer kan wid d-yusan, ma ulac abaraj n Wagner deg ubrid ?

Aumer U Lamara

ARTICLES SIMILAIRES

Le FIS est de retour !!!

Un Mouloud sans pois chiche !

6 Commentaires

  1. En qu’elle langue-cible doit-on traduire pour vous ?
    La langue française, de visu, n’est pas votre fort, puisque vous ne savez pas formuler correctement une phrase interrogative !

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Un Mouloud sans pois chiche !

Le Mouloud ou Mawlid Ennabaoui est la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed. C’est indiscutablement l’une des fêtes religieuses musulmanes les plus importantes...

Sofines, le prénom de la discorde

Les plus populaires

Commentaires récents