23 septembre 2023
spot_img
AccueilA la uneMerruk – Lezzayer : talast n laâr !

Merruk – Lezzayer : talast n laâr !

Frontières fermées entre l'Algérie et le Maroc

Tenhezz di temnaṭ n Merrakec, teǧǧa tamurt d ixerban. Di yal iɣrem imdanen mmuten neɣ jerḥen, wiyaḍ teddun akkin akka sekfalen-d s ifassen-nsen wid imeḍlen deg yexxamen-nsen iretmen, tamurt tenhewwal.

At Awizwiz, At Tifeɣfeɣt, At Taruḍant  akked iɣerman nniḍen n udrar, teddukel-asen twaɣit akked uɣilif.

Di tegnit n twaɣit, di yal tamurt, tetekkes tɣennant yellan gar yemdanen, gar lǧiran, d tamara ad as-dduklen i wayen i sen-d-ikkan afella.

Mačči d ayen i nẓer ass-a di twaɣit yewten tamurt n Merrakec di Merruk.

- Advertisement -

Ɣas tamurt n Lezzayer tezwar teldi tagnawt i tmesrufag akken ad zrint ɣer Merruk, ur teldi talast akked ifergan akken ad kecmen Izzayriyen i tallalt n wid yettwaɣen.

Ɣas anabaḍ n Lezzayer inna « aql-aɣ nhegga ad nall tamurt n Merruk, ma tessuter-aɣ-d tallalt », ur izmir ad yili d lmizan ilhan. D awal aqermaḍ.

Awal n unabaḍ n Lezzayer iseggmen, d win ara yinin : « Aqla-aɣ da, ldit-aɣ-n tabburt/talast/afrag ad n-naweḍ tura s wayen iwumi nezmer ! ». D win i d awal gar watmaten.

Mačci d tamsalt n lmizan kan, acku d tazzla mgal akud, mgal lmut, di tegnit deg llan yemdanen meḍlen ddaw iseqfan n yexxamen-nsen iɣlin, jerḥen neɣ kkawen di laẓ akked fad n unebdu. D tazzla akken ad idiren wid illan gar tudert d lmut.

Adabu n Lezzyer izgel tagnit akken ad ikkes taɣennant yellan gar-as d tmurt n Merruk, tin illan, bɣan neɣ ur bɣin, d aḥric n Tamazɣa-nneɣ.

Mačči di Indonesia i tenhezz tmurt !

Tuzzma yellan ɣef udabu n Lezzayer, tella diɣ ɣef win n Merruk… am akken illa wawal « am sidi, am lalla ».

Deffir tsusmi n Rbaṭ di tazwara, uget n tmura i yessutren di Merruk ad d-iɣer ma yebɣa tallalt, anwi isufar i yebɣa di tazwara n tazzla mgal wid yettwaɣen. Timura netqent, Merruk yessusem.

D tasusmi kan i d-yufraren si Rbaṭ, ilmend tamurt ad tezwir d nettat ad tɣer i tmura. D tasusumi kan acku « Muḥemmed 6 illa en vacances deg ibergen/chateau-is, di Fransa ».

Ilmend d tazzla mgal lmut n Imerrukiyen yettwaɣen, d tiḥila n tsertit i d-yufraren. I udabu n Merruk, tameddurt n at tmurt-is, meẓẓi neɣ meqqer, d taneggarut i tella, mačči d tamezwarut.

Armi d iḍelli (10/09) i yessuter Merruk i Spanya akked Legliz ad d-kecmen annar, idis n Imerrukiyen, ad wten ad d-kksen si lmut wid imeḍlen ddaw yexxamen neɣ ijerḥen deg iɣerman n udrar.

Adabu n Rbaṭ ur iqqim din, irna issuter i tmura n Qatar akked Emirates ad d-asen ad t-allen !!!

Tuttra yufraren  : Acu ara gen wid ad d-yasen si 6000 km akkin, si Qatar neɣ Emirates, deg udrar n Atlas ? Acu n tmussni n usekfel neɣ n udawi ara gen Iqaṭaren di Taruḍant inegren ?

Tidet, Rbaṭ izzwer tiḥila n tsertit taârabt / politique arabe, mgal tagmat n tmurt n Tamazɣa !

Ad d-iqqim deg umezruy.

Tella tuzzma akka d wakka.

I snat n tmura, am Lezzayer am Merruk, zeglent tagnit tameqqrant akken ad kksent akkin taɣennant yellan, ad tekkes talast ur nelli deg umezruy n tmurt tameqqrant.

Ilmend d tukksa n tlisa, d talast n laâr i ibedden ass-a ugar gar snat tmura, akken ad teẓẓu taɣenant ugar. D tasertit n iwessuren i ǧǧan wussan.

Maca yella usirem ; mačči d abrid-nni i saramen imeẓyanen n Lezzayer akked Merruk. Fernen abrid n tagmat, d nutni ara yekksen taɣennant-nni azekka.

Aumer U Lamara

ARTICLES SIMILAIRES

1 COMMENTAIRE

  1. Skud d timnatin n Atlas zedghen Imazighen, Mhend VI ittmuquled syihin akin; ghures akud ! Mazal ur ikeyyef ara asigar ines. Akken qaren, ´c’est à ça qu’on les reconnaît’ tous.

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Photos : 6 idées pour décorer la maison avec des souvenirs

À l'heure où tous les souvenirs sont conservés dans les téléphones, il suffit d'une mauvaise manipulation pour tout perdre. C'est pour cela que de...

Les plus populaires

Commentaires récents