4 décembre 2023
spot_img
AccueilIdéeTemmut Lezzayer, immut… !

Temmut Lezzayer, immut… !

S TMAZIƔT

Temmut Lezzayer, immut… !

D win i yas-innan : « Je suis l’Algérie toute entière… ! » i yuɣen abrid-is.

D yiwen seg wid-nni yebnan Lezzayer n tkerkas si qbel 1962 i yeǧǧan amkan-is ifuḥ, d azeffar, akken azekka ad tizdig tmurt, ad d-tlal Lezzayer tamaynut, deffir 60 iseggasen n twaɣyin. 

D tizi ad ikkes ɣef tmurt wammus yesluɣen tagrawla tameqqrant, ad d-tefrari tidett si tkerkas n Wejda, tamettant n ṭṭrad n 1962, n tnekra n 1963, n tuber 1988, n twaɣit n trebrabt n 1992, n nnger n 2001, n tmes n 2021, …

Maca, mazal ammus, irnu d ammus ugertil (2) n wid mazal ṭṭfen tisura n tmurt. Ɣas ass-a ṭṭfen anzel, ččuren leḥbas, rennun yal ass, abrid n tnekra yenjer, d aserra ameqqran, d aḥemmal ur izmir yiwen ad ikkes neɣ ad issinef.

Ulac taḥilett swayes ur wwiten wid d-yuɣen azar si twekka n ‘’Boussouf-Boumediène-Bouteflika’’, akken ad sersen iḍarren-nsen di tmurt, ad ẓẓun tuẓẓal, akken taggara ad srewten akken i bɣan, nitni d warraw-nsen. Tameddit n tsertit-nni tban ass-a, ssawḍen tamurt ɣer yir taggara, tekref tagecrirt, ikkes usirem, ldin tabburt i unejli n tarwa n Lezzayer.

- Advertisement -

Ayen iḍerrun agguren-a ineggura, deffir tnekra n furar 2019, yekkes tagut-nni yedlen tasertit-nsen : 

  • Snekren herrwel gar-asen anta tama ara yeṭṭfen tasawent (yal ass anwa jiniral neɣ kulunil ad ikecmen lḥebs neɣ ad d-suffɣen syin imeddukal-is, acḥal n imelyaren i yuker wa neɣ win, anda i rewlen leflani d warraw-is, atg…),

  • Serɣen tamurt, nɣan acḥal n yemdanen akken ad snekren ccwal, ad rẓen tanekra,

  • Cudden tamurt si twaɣit n Covid-19, ufan tabburt akken ad tt-skuffren akken ufan, 

  • Senfufuden uguren yellan gar Lezzayer d Merruk akken ad skecmen tigdi n ṭṭrad ur nelli, ur nettili ,

  • Rnan-d tafrent n usekkak n tɣiwanin, akken kan ad bḍun gar yemdanen, gar ikabaren, gar tuddar ur ddukulent…

  • Ussan-a ufan-d taḥilett swayes zemren ad qqnen deg ucekkal win i yas-ihwan, ulac ttbut, ulac awal, ad as-ḍlun tacmatt : ‘’d arebrab’’. D taḥilett i ssarmen ad asen-d tawi talwit di tmurt, akken ad qqimen di tfellaḥt-nsen, ad ternu ad asen-d-tawi iseɣ si tmura n berra n umaḍal, zun ‘’d adabu yettnaɣen irebraben anda ma llan’’. D tiḥḥerci n inisi !  

Taḥilett-nsen ur tt-yumin yiwen, di tmurt neɣ berra n tmurt. 

Ma yella ass-a imeɣnasen n MAK, n RPK, n yal akabar nniḍen yessaramen liser i tmurt, akken llan d irebraben, ma yella ineɣmasen n uɣmis Liberté d irebraben, ma yella yal ameɣnas iteddun ɣef yidles amaziɣ d arebrab, azekka ad awin ɣer lḥebs akk Izzayriyen, meẓẓi meqqer, taggara ad qqimen iman-nsen di tmurt n Lezzayer, am ‘’ugellid n Mejbada’’ (3).  

D abrid-nni i ssarmen, anda yal Azzyari ad yili kan d akli-nsen akken ad kerzen yis akken i bɣan, neɣ ad ittwaqqen.    

D tamsalt-nni i fehmen Izzayriyen, di yal tama, si Meɣneyya ar Annaba, Si tiɣremt n Lezzayer ar Tamenɣest : adabu n ukaskiḍ ad ikkes wakali akken ad d-yali wass amaynut ɣef tmurt. 

Ma ass-a yemmut yiwen yellan d tagejdit n terbaât n Wejda, win i yessawḍen ‘’la mégalomanie’’/temɣer ɣer war talast, ur temmut tmurt n Lezzayer, mazal ad tidir i tarwa-s. 

A.U. L.

Timerna / Notes :

1) Muḥya : « c’est fini, c’est fini, immut cciṭan ! ».

2) Anzi/proverbe : « Ammus ugertil, ur ittirid, ur iseffeḍ ».

3) « Selṭan n Mejbada, deg wass ineqq timira, ma deg yiḍ ad yesxerxur… », d tamacahutt n zik.

Auteur
Aumer U Lamara, physicien, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

Récit-feuilleton. Exils (21)

Récit-feuilleton. Exils (20)

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Récit-feuilleton. Exils (18)

Pendant ce temps-là, ils subissaient la médiocrité de leurs enseignants dont certains n’avaient visiblement cure de leur instruction, encore davantage de leur éducation; rares...

Les plus populaires

Commentaires récents