7 décembre 2023
spot_img
AccueilPolitiqueTimenɣiwt n Djamel Bensmaïl : d taɣdemt neɣ d azduz ?

Timenɣiwt n Djamel Bensmaïl : d taɣdemt neɣ d azduz ?

38 n yemdanen iwumi fran s lmut di Lezzayer, gar 94 n yemdanen i d-ṭṭfen ! Amek zemren 38 n yemdanen ad dduklen akken ad nɣen amdan i yellan immut yakan (1) ?

Illa wawal di yal tamurt, « ur ittleqqim yiwen awal deffir tifrat n teɣdemt, akken tebɣu tili » (2).

D ayen illan iteddu di tmura anda taɣdemt tebna ɣef uzref/droit, anda yal tama ad tini awal-is, d ɣerraq neɣ d amastan, syin amezzarfu/le juge ad tt-ifru gar-as d yiman-is, akked wayen illan yura deg udlis.

Tamsalt n tmettant n Djamel Bensmaïl di tzeqqa n temsulta n Larbaâ n At Iraten mačči d tamsalt n teɣdemt kan. Mačči d At Yiraten i yenɣan argaz i d-yusan akken ad issexsi times yeččan tamurt.

- Advertisement -

D tamsalt n yal win d-ikecmen annar akken ad teḍru txessart ur igguni yiwen.

Ma fell-as ad tefru temsalt, issefk taɣdemt ad d-tessemlil akk wid illan din, am imsulta i t-id-iṭṭfen, i t-ifkan i terkeft, am yemdanen t-inɣan neɣ t-isserɣen deg ubrid, am wid d-igren afus ur issin yiwen. Akken i tferru tesmalt. Mačči d abibbi s lmut i 38 n yemdanen, llan din neɣ ur llin !

Ur izmir ferru n teɣdemt n Lezzayer ad iqqim akken illa ass-a.

Attan temsalt gar ifassen n imastanen ; issefk ad wten akken zemren, s ubrid n uzref, akken ad d-sbinen tixurdas illan di ferru-s, akken ad d-ibin win igan kra, akked win ur ngi acemma, azekka ad d-iffeɣ d ilelli ɣur twacult-is.

Taɣdemt n tmurt n Lezzayer d tagejdit n tmurt, akken daɣ di yal tamurt irnan ccan i wezref. Issefk ad ikkes wawal (yir awal) n ‘’taɣdemt n tilifu’’, anda amezzarfu ad ibedd d agadir ɣef uzref n tmurt, ɣef yiseɣ n tmurt, mačči d afus n uzduz isselfaɣen imdanen.

D asirem ur nengir, am akken d-ldin abrid n talwit yimawlan n Djamal Bensmaïl, d amennuɣ n yal Azzayri akken tamurt ad tebnu ɣef izerfan, akken akk llan izerfan, war tilas.

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

  1. Mi tekker tmes tameqqrant n ɣect 2021, imsulta n Larbaâ n At Iraten ṭṭfen-d Djamal Bensmaïl, tezzin yis-di temdint deg ukarrus-nsen, ttberriḥen (?), sbabben-as zun d netta i yessenkaren times. Awal iffeɣ, imir aglaf n yemdanen kecmen tazeqqa n temsulta, nɣan Djamal daxel n tzeqqa (anwa afus i t-inɣan ?), syin imsulta-nni suffɣen-t-id ɣer berra, d agerbuz immuten, fkan-t i weglaf-nni n yemdanen akken ad t-serɣen deg ubrid. Nutni serɣen-t.
  2. « On ne commente pas les décisions de justice ».
ARTICLES SIMILAIRES

1 COMMENTAIRE

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Les chars israéliens entrent dans le sud de la bande de Gaza

Des dizaines de chars israéliens sont entrés ce lundi 4 décembre dans le sud de la bande de Gaza assiégée, où l'armée poursuit ses...

Les plus populaires

Commentaires récents