6 octobre 2022
spot_img
AccueilPolitiqueTaser, 4x4 Mercedes, tidebbuzin… "ḥemma, lullu" (1)  !

Taser, 4×4 Mercedes, tidebbuzin… « ḥemma, lullu » (1)  !

S TMAZIƔT

Taser, 4×4 Mercedes, tidebbuzin… « ḥemma, lullu » (1)  !

Tamawt (remarque) : imsulta akked iserdasen n tmurt n Lezzayer issefk ad ẓren ass-a llan d afus n udabu i ten-iwten ula d nitni, iwwet imawlan-nsen, arraw-nsen, imeddukal-nsen. A wi yufan ur d-rennun taɣennant si tama-nsen.

Di tmura irebḥen, llan imsulta akked iserdasen akken ad ters talwit d laman di tmurt, nitni bedden ɣef talast n izerfan, mačči d ameṭreg n udabu.

Adabu n tmurt i ibedden ass-a, d win d-ilulen si twaɣit n 1962 (2) ; ɣas amur ameqqran n yemdanen i yellan deg-s ur llin di tallit-nni, maca seg-s i d-yuɣ aẓar : d yiwen wudem n temhersa, ɣas d Izzayriyen ; isem-is ‘’tamhersa n waguns’’ / colonialisme intérieur.

Amussu i d-ikkren si furar 2019 (hirak – tanekra), abrid-is akken ad ikkes ɣef uẓar udabu n 1962, ad d-izzi d adabu deg ufus n ugdud, s tifranin deg ur illi usekkak. Ifra am uzal !

- Advertisement -

Ass-a, adabu yeqqim di tkerkas iwumi yessen, s tezmert ur ngi talast, s lḥebs i yal win d-ikkren, akken ad yerr takmamt i wegdud, akken ad irnu ad yečč tamurt akka iseggasen d iseggasen ɣer zdat. 

Maca, abrid-is irgel, ur izmir ad yernu ugar, acku ikker-d lǧil i yessnen, i yeẓran ayen illan, win ur nqebbel ayen illan.

Tadyant n lǧemaâ 118 deg wass n 14/05/2021, tefka-d udem n wayen illan deg udabu : ad yerẓ amussu hirak-tanekra akken yufa, idda deg ubrid n umezruy n temhersa (histoire coloniale) : ad igdel/ikkes tikliwin di tnemmast n Lezzayer tamanaɣt, zun tamurt n Lezzayer tameqqrant d amecwar-nni kan yellan gar tezribin Didouche Mourad – El Khettabi Abdelkrim – Asselah Hocine – Abane Ramdane…

Ismawen-a, d wid n yergazen immuten ɣef tmurt, issekf ad kksen tidderɣelt i wid mazal ṭṭfen-d adabu si tɣaltin ufella, d igelliden ur isbedd yiwen d igelliden.

Iḍelli kan, adabu n Fransa, mi yefra tamsalt n ‘’la Bataille d’Alger’’ di 1957, iṭṭef uget n igrawliyen n ALN, inwa yefra akked tnekra n Lezzayer. Taggara, ur ifri tigdert, llan yakan igrawliyen nniḍen di yal tama, seddan tagrawla armi tefra akken iwata, tekkes temhersa wakali. 

‘’Afrag azegzaw’’ n imsulta di tnemmast n Lezzayer, ur izmir ad ineɣ tagrawla n talwit i yekkren, acku di yal amkan, di yal tiɣremt si Wehran ar Annaba, tarwa n Lezzayer ikcem-itt usirem akken ad tbeddel abrid i tmurt. D abrid n talwit i fernen, ur ten-sekcamen yimsulta ɣer ubrid nniḍen n takriṭ/violence. 

Yiwen ur izmir ad ikkes asirem-nni, ama d tiyita s tdebbuzin, tirsasin n waldun, n ukawečcu neɣ n Taser, ama d acekkal n lḥebs, neɣ argam, tanalit tafuḥant akked yir awal.

Ass-a, adabu ur iddi deg ubrid n yiseɣ. Wid yettrayen ass-a di El Mouradia neɣ di Tigrin/Tagarins, d tilufa kan i d-rennun i tmurt, mačči d tifrat n wugur illan. 

Amezruy n imennuɣen n imezwura mgal yal adabu i d-ikecmen Tamazɣa yefka-d asalu amek issefk ad iddu umennuɣ-is azekka : d abrid n igelfan n talwit, zun d tuqqsa n wareẓẓen di yal tama !

Akken i yas-ddan imezwura di tallit-nsen : d Yugerten, Takfarinas, Firmus, Gildon, Aksil, Krim, Amirouche…

Ad d-nuɣal ɣer wawal-a !

A.U. L.

Timerna /Notes :

1) « Ḥemma, lullu » (ḥamu akked lullu/tadrimt) : akka i yasen-semman yelmeẓyen i yimsulta di tiɣremt n Lezzayer, yal tikkelt mi ten-ttutraren di tzerbatin n Bab El Oued neɣ n imukan nniḍen. D awal n tmaziɣt, akked darǧa. 

2) ‘’Coup d’État’’ n Boumediène mgal GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne).

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

L’Algérie peut-elle intégrer le groupe des BRICS ?

Abdelmadjid Tebboune ne cache plus son intention de rejoindre le groupe des pays émergents aux côtés du Brésil, de la Russie, l’Inde, la Chine...

Les plus populaires

Commentaires récents