23 juillet 2024
spot_img
AccueilPolitiqueTifranin d-iteddun : akka d asekkak (di Lezzayer), akkin d yir targit...

Tifranin d-iteddun : akka d asekkak (di Lezzayer), akkin d yir targit (di Fransa) ?

Tafrent taselwit (élection présidentielle) i d-iteddun di tmurt n Lezzayer tettban-d zun d asayes n umezgun : sbedd yiwen akka, tayeḍ akkin, ternuḍ-d sin si tama nniḍen… ad rsen zun d ilqafen n wurar d-iteddun, akken taggara ad d-yifrir win/tin i d-sbedden wid iṭṭfen ixf n umrar (« les décideurs »/imrayen ur iwekkel yiwen) !

Akka i tella si tura temsizzelt ara d-yilin di ctamber d-iteddun. Ulac ayen ad d-innulfun, ulac amaynut di tsertit illan ass-a, d yiwet tikli n timendeffirt.

Tafrent n ugraw aɣelnaw (élections législatives) di tmurt n Fransa deg wussan d-iteddun (30 yunyu akked 7 yulyu), teslal-d tawla tamaynut di tmurt, ur iẓri yiwen anda ara tessuffeɣ. Ulac ayen ifran si tura, yal yiwen d ayen yured, d amussnaw neɣ d aɣarim menwala, igguni tameddit n wass n 7 yulyu 2024.

D urar n tsertit ur nelli d amezgun iheggan yakan, ulac « la mise en scène », d timsizzelt gar ikabaren anda yal yiwen ikkat akken yufa, s wawal-is akked tḥila-s, di talast n ilugan n tugdut n tmurt-nsen. D timsizzelt tamagdayt (compétition démocratique) i ssarament tmura !

Asirem n Izzayriyen, n Ifransiyen-Izzayriyen illan di Fransa ?

Akken tebɣu tili tettwassen tsertit d-ikkan seg ikabaren n tafusit-timeṭṭurfit (extrême-droite) (1), akken ibɣu yili yettwassen ubrid anda i teteddu (ugten imedyaten deg umezruy), ass-a zun ikcem ccek deg yemdanen, zun « areẓ izmer ad d-yefk tamemt », tezmer ad d-tlal tsertit ilhan sɣur wat n tfusit-timeṭṭurfit.

- Advertisement -

D tamuɣli n Ifransiyen illan di ccek, wid iteddun ad fernen akabar n Rassemblement national (RN). Maca, d tamuɣli n tidderɣelt, acku di yal tamurt anda i ṭṭfen adabu, nutni bedden yal tikkelt d icenga n izerfan, n yal tilelli, d cckal i tneflit n tmurt, d isufa i ṭṭrad mgal timura nniḍen.

Ayen illan d amaynut di tafrent d-iteddun di Fransa yessewham.

D awal i nsell ussan-a ɣur uget n Izzayriyen, zun « akabar RN, d netta kan i izemren ad iqabel timeṭṭurfit tineslemt (islamisme) i yettrekkilen di tmurt n Fransa, ad ikkes leǧwamaɛ-nsen akked ijellaben-nsen deg yiberdan, s yal asaḍuf amaynut… ».

Asirem nniḍen ur d-inni yiles, zun akken ma tettwadeqqem tmeṭṭurfit tinneslemt di Fransa, azekka ad taɣ tama wadda di tmurt n Lezzayer. D tamuɣli tamaynut, anda akabar RN n Fransa zun ad iddu d aqeddac, d « sous-traitant », deg umennuɣ n Izzayriyen mgal timeṭṭurfit tinneslemt !

D ayen illan, neɣ d asirem kan n wid ur nezmir ad beddlen tasertit di tmurt-nsen ?

Illa umezruy d inigi

Ma nerra tamuɣli ɣer umezruy, nezmer ad d-naf ansi d-tlul tmuɣli-nni akked usirem-nni, ɣas iseggasen n 1990 mačči d wid n 2020.

Mi d-innulfa umussu n tinneslemt n FIS di 1989, akked wayen d-irnan d takriṭ akked twaɣit d nnger di tmurt n Lezzayer, tamurt n Fransa (François Mitterrand illan d aselway n tmurt-is) teldi tabburt i yimeɣnasen imeṭṭurfin imgiǧan n FIS, tefka-yasen lekwaɣeḍ, tessarem ad ṭṭfen adabu di tmurt n Lezzayer. Nutni fursen tagnit, snernan tuddsa-nsen akked tezmert-nsen di Fransa di tallit deg tamurt n Lezzayer tettnaɣ akken tufa mgal ixulaf n FIS, icban irebraben n MIA, GIA, GSPC…

Tamurt n Fransa tella tmal ɣer tama n imeṭṭurfan inselmen, mačči ɣer tama n uɣref azzayri.

Tidet illan :

Ulac ayen ibeddlen di tsertit n Fransa : ma yezmer RN ad issenger azekka timeṭṭurfit tinneslemt di Fransa, mačči akken ad yall tamurt n Lezzayer ad tefru tamsalt n tinneslemt di tmurt n Lezzayer. RN ad iwwet ad infu si tmurt-is imeṭṭurfan inselmen izzayriyen… akken ad smeɣren tazmert-nsen di tmurt n Lezzayer !

Akabar n RN ur izmir ad yili d « sous-traitant » i yizzayriyen issarmen ad nnaɣen mgal timeṭṭurfit tinneslemt. Yal yiwen kan ad ifru tilufa-s di tmurt-is.

Win neɣ tin iteddun azekka ad idɣer/ad ivuṭi i RN, d asbibbi n tlufa kan ara yernu i snat n tmura-s !

Aumer U Lamara

Timerna / Notes.

1) Tafusit, afusi : ikka-d si tarifit (tayfust, ayfus).

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents