24 février 2024
spot_img
Accueil360°Yal wa yufa ayen f-inuda !

Yal wa yufa ayen f-inuda !

Kabylie ancienne

Yella yiwen ilemẓi isem-is Mayaf, d afellaḥ, d axeddam d imṣeḍḥi, i teddu ɣef tudrin yeţţnadi axeddim. Yibbwas iεedda deg yiwet n taddart, yufa yiwet n tmeṭṭut tevdded zadt n wesqif bbwaxxam-is, yenna-yas 

– A tameṭṭut, nekk d afellaḥ ţnnadiɣ lexdma, ma tesεam kra bwafres, neɣ n nnqec…?

– Ṛuḥ qim di tejmaεt, mi d-yusa wargaz-iw as inniɣ. Acḥal aya yeţţnadi axeddam i wulmen ara ɣ d-isḍehṛen tifarkiwin-nneɣ.

Mi d yusa wargaz-is, tenna-yas :

- Advertisement -

– Ay argaz, segglin iεdda-d yiwen ilemẓi yeţţnadi ixeddim, ɣef akken i t-walaɣ d aqcic lεali, nniɣ-as a d-yaṛjju di tejmaεt ar d-aweḍeḍ.

– A d-ruḥ-ɣ a t-waliɣ ma iεǧev-iyi a t-id-nnawi aɣ ifres tifarkkiwin agi nneɣ, atan yeččatent wuzzu d innijjel, dderya nneɣ atnan wa yecɣwel, wa ţwakweblen ifasan-is.

Iṛuḥ ɣer tejmaεt, yufa Mayaf, yenna-yas :

– D kečč akken i g-ţţnadin ixeddim?

– D nekk!

– Ihi, tẓewṛeḍ akka i wefres, aqleε n tedeggirt d …?

– Daya i ţafellaḥt-iw!

– Ihi, yya-d a ţedduḍ s axxam a ţilliḍ ɣuṛ-i, ak fkeɣ tifarkkiwin inu atent-faṛseḍ, atan yeččat-ent wuzu d innije!

Yedda yid-s, yečča imensi, yemla-yas andda ara yeţili. Azekka-nni ṣṣveḥ zik yedda yid-s ɣer yiwet di tfarkkiwin ines, yenna-yas :

– Ihi, vdu di tagi, lawan n imekli ak d-awi tmeṭṭut-iw d acu ara teččeḍ.

Yuɣaled s axxam. Mi izeggen wass, tameṭṭut-is tebbwi-yas imekli i Mayaf. Tufa tafarkka-nni tvanned deg-s tafat. Tebbwḍed s axxam, tenna-yas i wargaz-is :

– Nniɣ-ak ay argaz afellaḥ-nni atan igarrez!

Mayaf, yuɣal ḥemlent akk at waxxam, ladɣa vav bbwaxxam, iḥesv-it amzun d mmi-s. A taddart akk ţţmeslayen fella-as. Uɣalent tulawin n taddart, εemṛent aqaṛuy-is i tmeṭṭut-nni, qarent-as :

– Annegrim a taqṛiht-im, arggaz-im as iffek lwaṛt i Mayaf, ur teţwallid-ara atan iḥesv-it amzun d mmi-s!

– Tameṭṭut taεekkemt, ikecem-iţ ciṭan tumen. Yibbwas tefraţ di ṛay-is, teţmeslay d yiman-is, teqqaṛ-as :

– Mayaf-agi ilaq a tesiffgeɣ, mulac a d-yawi ṛeẓq n waraw-iw!

Azekka-nni mi s tebbwi imekli, teggr-as semm (poison) ɣer daxel n wučči-nni.

Mi tebbweḍ, tenna-yas :

– Ɛeddi a ţeččeḍ imekli a Mayaf.

– Sarsit kan dinna a xalti Warddya, mi d-sḍehṛeɣ tadeggirt agi a t-ččeɣ.

Tuɣal-d s axxam, Mayaf yelti di tggirt-nni tamcumt. Cwiṭ akka atna εeddand sin warew n tmeṭṭut-nni, uɣalend di ṣṣyada iḥaṛqiten-id laẓ. Nnan-as i Mayaf :

– Yella kra d saggreḍ deg imekli ik d-bbwi yemma-t nneɣ a Mayaf?

– Atan uqesul-nni akken yella, ur t-nnuleɣ akk, lhiɣd di tdeggirt agi tamcumt tεewq-iyi, ččeteţ, immi telluẓem, nekk a d-awḍeɣ s axxam a d-ččeɣ!

Ččan imekli-nni, simi fukken ɣlin muten. Mayaf yefɣ-it laεqel, yesawel ɣer taddart. Taddart temguggid immeṛa. Xalti Warddya teţeɣẓaẓ deg fasan-is, teţmeǧǧid ɣer Ṛebbi i ţ-id-ixelqen : « atin xedmm-eɣ di ṛay-iw! » Imdannen akk ara steqs-ayen Mayaf :

– Amek akka i teḍṛa taluf agi a Mayaf?

– D acu aw nniniɣ ay arveε? Ur ẓṛiɣ amek teḍṛa! Ẓṛiɣ kan nekk sawelen-iyi Mayaf, di zik qqareɣ-as : win ixedmen kra a t-yaf.

Ahmed Aït Bachir

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici