16 juin 2024
spot_img
AccueilPolitiqueAnwa i ilaqen ad ibedd d aselway n tmurt n Lezzayer ?

Anwa i ilaqen ad ibedd d aselway n tmurt n Lezzayer ?

Iqeddacen n udabu tteḥririten si yal tama, akken ad aɣen amkan deg ugraw iteddun ad ibedd di El Muradya, di ctamber d-iteddun.

Yal yiwet/yiwet d tikerkas isseqdac akken ad yaɣ amkan yifen win deg yella, zun d tiwizi… ɣer terbut. Tiḥila-nsen ur kellxent i yiwen ? 

Ass-a, yal Azzayri izmer ad d-yefk udem n win/tin izemren ad ibedd d aselway n tmurt, d win issarem netta, ma tella-d azekka temsizzelt iwatan, mačči d asekkak illan si zman n zik, deg wurar n « Ekkes wa, tesbeddeḍ wayeḍ ».

Udem n uselway, mačči d amdan, mačči d isem, mačči d abernus ubar, tayuga n cclaɣem, timmi taberkant, neɣ amzur ar ammas. Udem n uselway, d tikta-as, d tigawt-is di yal annar deg yedda yakan, d asirem-is akked tmuɣli-s ɣer sdat i tmurt-is.

Ma nesdukkel yal tamuɣli, yal asirem, nezmer taggara ad neg « portrait robot » asertan n win/tin ‘’iwatan’’ ad ikcem tazeqqa n El Muradya.

- Advertisement -

D urar, d asirem, neɣ d targit ? Ur illi d yiwen deg-sen ; d tamuɣli n yal aɣarim/citoyen akken ad d-neffeɣ si terga n waluḍ n « la famille révolutionnaire » !

Di yal amahil, d abraz i d amezwaru, send yal afran.

Abrid n tselwit ad irgel  :

 • I win/tin illan d aserdas, win ara d-ikecmen s yisem d temrigt/armée akken ad iseddu tamurt s tikli n ḥed-tnin ; dayen, tečča terwa tmurt s 27 iseggasen n udabu n les colonels d les généraux (Boumediène, Chadli, Zeroual)) ;
 • I win issarmen ad yerr tamurt d « république islamique » deg ubrid n Khomeini, Nesrullah akked wayeḍ ;
 • I win issarmen ad yeg am yigelliden n Merruk, ad d-isnulfu aẓar si Mekka, ad ibedd d lmir n lmumnin, ad tt-ẓallan yizzayriyen s yisem-is ;
 • I win issarmen ad iqqen tamurt n Lezzayer ɣer tmura n wagmuḍ aârab, d tarbibt n igelliden n pétrole, am jiniral-nni yerzan ɣer Emirates, syen igdel annay amaziɣ ;
 •  I win issarmen ad ibedd d « Rebb Dzayer », s temsulta, taɣdemt n tekmamt akked leḥbas, ad irnu ad ibnu Alcatraz amaynut di yal tamdint ;
 • I win issarmen ad yeg am jiniral-nni i yesmeɣren trika-s akked tin n warraw-is s nnig 57 « biens immobiliers » n lebruǧ di yal tamdint, igran, ixxamen, izeddaɣen/ immeubles di tmurt n Lezzayer, akked wid yuɣen di Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Barcelone, Rome, Paris…

Maca, abrid izmer ad ildi i temsizzelt :

 • I win/tin izemren iman-is, izmer i twacult-is d warraw-is, mačči am « les bras cassés » n FLN iḥekmen tamurt si nnig 60 iseggasen, zun tettunefk-asen, lulen-d akken ad ilin nnig Izzayriyen, ad rayen ɣef Izzayriyen ;
 • I win/tin ur nekcim di texnanasin, ur nessin leḥbas ma mačči ɣef tikta-s akked umennuɣ ɣef izerfan di tmurt-is ;
 • I win/tin iẓerren tamurt n Lezzayer d aḥric n Tefrikt Ugafa, akken ad iseddu tasertit n Lezzayer tazzayrit ;
 • I win/tin iran ad isbedd timanit n tmurt n Lezzayer, tin ur neqqin ɣer uḥdun n wagmuḍ aârab, d tarbibt n igelliden n pétrole ;
 • I win/tin iran ad ikkes assaɣ illan gar ddin akked tsertit n udabu, ad tbedd Lezzayer d tagduda taɣerfant, mačči d tazawit ;
 • I win/tin iẓerren imal n Lezzayer di tdukli n tmura n Tefrikt Ugafa, di yal annar n tsertit tadelsant, n tdamsa, n tsuddest n tneflit/stratégie de développement, deg Illel Agrakal, sdat Urupa yedduklen, sdat igerwan imeqqranen (OTAN, BRICS…) …
 • I win/tin izzewren tamurt-is, sdat yal ammud/lfayda i yiman-is…

Afran n umdan izemren ad izri di tnifift-a mačči d awezɣi ; nnig 90 % n Izzayriyen ur kcimen deg udabu, bubben yal aɣilif n udabu deffir wayeḍ, n useggas deffir wayeḍ.

Maca, mačči d tifin n umdan iwatan i d aɣbel, d talalit n umussu aɣerfan ara d-issegmen tanekra i Lezzayer tamaynut (mačči d « la nouvelle Algérie » n usekkak), akken ad itekki fell-as udabu amaynut n uselway, d argaz neɣ d tameṭṭut !    

Ma d wid iran ad sbedden adabu n lxalifa ineslem di tmurt n Lezzayer, mačči d tafrent i d abrid-nsen, ɣas ass-a skecmen tawekka-nsen deg udabu yellan, am timest ddaw walim…

Aumer U Lamara

3 Commentaires

 1. Wa Da Aumer U Lamara ! Vru it la ripublik démocratik populère Arabe musulamne palestinienne, Hlib walou Lma Walou, lxedma walou mais ils ont tous un petit café en main, une sacoche en bandouliere, un survetement , cheveux bouclé, pays bouclé, …

  Aumer U Lamara, ne t occupe plus de ce pays voizin … il coule doucement et suremant …

  Sauvons ton seul et unique patrie: LA KABYLIE.

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

La bourde de Nathalie Saint-Cricq sur France2

Nathalie Saint-Cricq fait partie de cette légion d'analystes faiseurs d’opinion qui professent pour leur clan sur les chaînes publiques. Ici c’est pendant le journal...

Les derniers articles

Commentaires récents