19 avril 2024
spot_img
AccueilIdéeIḍelli d RASD n Gueddafi-Boumediène, azekka d RARD  ?

Iḍelli d RASD n Gueddafi-Boumediène, azekka d RARD  ?

Adabu n tmurt n Lezzayer ur ilemmed seg umezruy. D tawaɣit n yiḍelli, d tin n wass-a, d tin n uzekka ; teqqim tmurt di tikli n timendeffirt.

D isali d-iffɣen di tmurt n Lezzayer (1) : « adabu n Lezzayer ifka tazeqqa i ukabar aɣelnaw arifi (Parti national rifain (PNR)) ». Tazeqqa n tagensest/représentation tella deg uzqaq/tazribt Cheikh Bachir El Ibrahimi (2), di Lezzayer tamanaɣt.

Zun ulac tizeɣwa nniḍen n udabu di temdint n Lezzayer !

War ma nekcem di tasleṭ tasertant (analyse politique), asezdeɣ n ukabar PNR di tezribt n Bachir El Ibrahimi, d azamul ameqqran n tikli n udabu n Lezzayer : ad iwwet akken ad iqqen akabar PNR deg uqaleb n taârabt-tnneslemt, akken azekka ad idwel d akabar n « République arabe rifaine démocratique (RARD) ».

Adabu n Lezzayer ad iwwet ad issentu tagest tis snat n taârabt-tinneslemt deg wakal n Tamazɣa, am tin i tga tyuga « El Gueddafi-Boumediène » di 1973, mi d-slulen RASD (République arabe sahraoui démocratique), di tnemmast n Tamazɣa.

- Advertisement -

Nnig unbac illan gar Lezzayer akked Merruk ɣef temsalt n RASD, d taḥilet tamaynut n Lezzayer akken ad terr tiyita i tḥilet tamezwarut n Merruk, win igan tallalt i ukabar n MAK, tin issawḍen tamsalt ɣer ugraw n ONU (anda aneɣlaf n Merruk, M. Bourita, issuter timunent n la Kabylie).

Tamsalt tban am uzal : adabu n Merrruk ur iri ad d-tlal tmurt tamunant, ‘’la République  Kabyle’’, di tmurt n Lezzayer ; adabu n Lezzayer ur iri ad d-tlal tmurt tamunant, « la République du Rif », di Merruk. Acku i sin d icenga n timanit n iɣerfan.

Si tal tama d tiḥila kan, am tid n zik : « ayen ufiɣ ad wteɣ yis ».

Tamsirt si tsertit n wa akked win :

Tamezwarut d tamenzayt/principe : akabar n PNR akked ukabar n MAK, neɣ wiyaḍ, d azref-nsen ad ilin di tmurt-nsen (Rabat, Lezzayer, Tunes…) ma ddan deg ubrid n tugdut kan, ma ur kcimen deg unnar n takriṭ/violence, n tirit/racisme, neɣ n timeṭṭurfit tineslemt.

D azref-nsen ad seddun tasertit-nsen di talwit. D tafrent n war asekkak i d taɣdemt ara ten-isbedden, neɣ ad ten-isseɣlin. Llan ikabaren ‘’indépendantistes’’ di tmura nniḍen, mačči d ayen d-innulfan di tmura n Tamazɣa.

Tamsirt tis snat : tabburt n tsertit n Merruk, Lezzayer, Tunes… mačči d beṭṭu d tiḥedrin n yal tamnaṭ, « am ibawen ɣef lluḥ », zun yal yiwet ad tefru uguren i yiman-is. Winna d abrid ireglen (impasse politique).

Abrid iddren d win ara yesduklen timnaḍin akken llant, di bennu n usenfar i tmurt tameqqrant tamagdayt, s yal udem n tmetti yellan deg-s, anda ara kksent tlisa n tmara yellan ass-a gar Merruk, Lezzayer, Tunes, Libya…

Tasarut-is d tadukli n iɣerfan n Tamazɣa akken ad ikkes ‘’buberrak’’ n taârabt-tinneslemt, ad d-teffeɣ tmurt seg uḥdun n ‘’waɣlan aârab’’, ad iqqim ddin ineslem d ddin kan, mačči d amezrag n tekriṭ gar iɣerfan, gar yemdanen.

D win kan i d abrid iddren.

Aumer U Lamara

Timerna/Notes :

RARD : « République arabe rifaine démocratique ».

1. Le Matin d’Algérie : le parti national rifain ouvre un bureau à Alger : https://lematindalgerie.com/le-parti-national-rifain-autorise-en-algerie/

2. Bachir el Ibrahimi (d baba-s n Ahmed Taleb Ibrahimi), ibedd d aselway n ‘’el ɛulama’’ di 1940, deffir Ben Badis. PPA issuffeɣ-it akkin ɣer Maser, FLN irra-t ɣer lḥebs di Lqahira acku illa yessexdam inelmaden izzayriyen deg ubrid n timeṭṭurfit tineslemt.

D netta i tqerreḥ tutlayt tamaziɣt/taqbaylit deg yimeẓẓuɣen !

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents

Qui est desparato ??? on Bonjour Monsieur Trump !
La Loi et la semblance de Loi on Bonjour Monsieur Trump !
Vive la Republique ! on Bonjour Monsieur Trump !
Kichi Duoduma on Bonjour Monsieur Trump !