28 janvier 2023
spot_img
AccueilPolitiquePoutine yetthuddu Ukrainia… itthuddu ugar tamurt-is !

Poutine yetthuddu Ukrainia… itthuddu ugar tamurt-is !

Poutine
Vladimir Poutine

Tamurt n Russia ur d-treffed iman-is azekka si twaɣit n unekcum n tmurt n Ukrainia.

Mačči d At Ukrainia ara ihudden tamurt n Russia ; nitni ttnaɣen kan ɣef tmurt-nsen, ad d-rren tilisa-nsen akked tlelli-nsen. Nitni ur kkiren, ur zmiren ad hudden tamurt tameqqrant n Russia n 144 imelyunen n imezdaɣ, n 17 imelyunen km².

Wid yetthuddun ass-a tamurt n Russia, mačči d OTAN,  d adabu yellan deg ufus n Poutine akked imeddukal-is di Moscou. Daɣ, mačči d sin neɣ tlata drones n Ukrainia i yewwten iḍelli kra n imukan deg wakal n Russia.

Ahuddu iwumi yekker Poutine akked imeddukal-is di Russia, mačči d ahuddu n yexxamen, n luzinat, n tmesrufag n ṭṭrad. Winna yettunexlaf.

Ahuddu n Poutine d ameqqran, d xellu-nni ixellu tamurt-is seg wass n 24 furar 2021, mi yekcem tamurt n Ukrainia :

- Advertisement -

Amur ameqqran n wid ur neqbil tasertit-nni, ffɣen si tmurt n Russia, nnejlan ɣer berra.

Wid akk ur neqbil ad kecmen di ṭṭrad, seg wasmi d-iffeɣ lamer n tnekra/‘’mobilisation’’ n 500 000 yergazen, nnig umelyun n Irusiyen i yeffɣen tamurt, u mazal teffɣen yal ass.

Wid akk yessnen ass-a (ijenyuren, imussnawen, iselmaden imeqqranen, …) rewlen, neɣ teddun ass-a ad rewlen si tmurt-nni ; ala win ur nufi tabburt.

D ahuddu n tmurt iwumi ur ttafen ara ddwa Irusiyen akka 20 iseggasen ɣer zdat neɣ ugar.

Tawaɣit-nniḍen tegguni-ten di Russia : d iserdasen ara d-yuɣalen d imedduren si Ukrainia azekka, ma uɣalen-d, ad teddun deg iberdan zun d lexyal, zeṭlen s nalkul akked drug n yal isem, akken kan ad ttun wid i nɣan di Marioupol neɣ anda nniḍen, tilawin i jerḥen, tisrafin i ɣzen i wid nɣan nitni, ixxamen i yukren…

Ayen iteddun ad yili azekka di Russia, asmi ara yefru ṭṭrad (yiwen wass ad ifru, akken ibɣu yefru), uget n tmura nniḍen iwumi teḍra deg umezruy :

Iserdasen n Fransa asmi ffɣen si Lezzayer di 1962 ; amur ameqqran uḍnen aṭas n tisselbi.

Iserdasen n Marikan (USA), asmi d-ffɣen si Vietnam di 1975 ; uḍnen aṭan ur nesaâi ddwa iseggasen d iseggasen, aṭan n ‘’ṭṭrad ɣef wulac’’.

Iserdasen n Russia, asmi d-ffɣen si Afɣanistan di 1989, wwin-d aṭan n lkif ɣer tmurt-nsen.

Ass-a, tamurt i yesfaydin ugar si twaɣit n Russia, d tamurt n Israël akked kra n tmura tiǧiratin n Russia.

Ass-a adabu n Israël issusem, zun ixmet,  ulac awal, ulac tiyita di Russia ikecmen tamurt n Ukrainia tilellit, tamurt n ugraw n ONU.

Ayɣer tasusmi-ya ?

Acku, amur ameqqran n ijenyuren iregglen si Russia, abrid-nsen… ɣer Israël. Aḥeddur timellalin i Israël, keččmen-as rennun imussnawen n yal tussna, ur tessɣer nettat, ur trebba, akken ad snernin yal teknuluji n Israël !

Tamsirt, neɣ taɣuri s wayen iḍerrun ass-a di Russia, tessefk ad tt-ẓrent tmura, ɣas anda ulac ṭṭrad.

Tamurt n Russia ur telli ass-a d amedya i umaḍal, ɣas teṭṭef aberraḥ n ‘’bennu d temɣer n Russia tameqqrant’’ (la Grande Russie impériale).

Russia ur tezmir ad tili d amedya yelhan i tmurt n Lezzayer.

Ma tettnadi tmurt n Lezzayer amedya yelhan, tezmer ad t-taf di tmura ur nḥebbes arraw-is di leḥbas, timura ur nesserwal arraw-is deg waman di teflukin n tencirin, timura ur d-neslufuy tarebrart ur nelli di tmurt, timura ur d-nmegger taɣennant si yal tama akken ad myewwaten imezdaɣ gar-asen.

Mačči d Russia i d amedya yelhan i tmurt n Lezzayer… ɣas nettaɣ fell-asen icabcaqen n wuzzal.  Irnu, awal ittwassen : ulac ‘’tasertit n char T72’’ idumen.

Ma tuɣ tmurt n Lezzayer abrid-nniḍen, ad tezwir ad teldi tibbura n leḥbas, ad d-ffɣen warraw-is, akken ad qqimen ad idiren di tmurt-nsen… ur ttnejlin ɣer Israël !

Aumer U Lamara

ARTICLES SIMILAIRES

1 COMMENTAIRE

Comments are closed.

Les plus lus

Des véhicules de la marque Fiat produits en Algérie dès mars, affirme Tebboune

  Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à Alger la production, dès mars prochain en Algérie, de véhicules de la marque italienne Fiat, filiale du groupe...

Les plus populaires

Commentaires récents