19 juillet 2024
spot_img
AccueilPolitiqueTasertit akked tɣennant ur dduklent deg yiwen ubrid !

Tasertit akked tɣennant ur dduklent deg yiwen ubrid !

Tasertit iwatan, di yal tamurt, d tamuɣli ɣer sdat akken ad teddukel tmurt di tigawt idduklen d tiwizi, s umeqqran s umeẓyan, argaz tameṭtut, deg ubrid n tneflit/développement ara d-iglun liser akked tumert i yimezdaɣ n tmurt.

D tin kan i d tasertit issawaḍen.

Taɣennant (tin i yesburren s tduli n wawal n ‘’tasertit’’) ur telli d tasertit deg uẓar, acku tamuɣli-s terra ɣer deffir akken ad tefru uguren ur nelli, neɣ ad tebnu amadal i ǧǧan wussan.

Sin imedyaten i yellan sdat-nneɣ yal ass :

Di tmurt n Lezzayer d tasertit n néo-FLN (akken ibɣu yerna-yas yisem nniḍen afella), i yekkaten ad teqqen tamurt s yisem n FLN nni n 1954 i yekksen tabarda tameqqrant n temhersa ɣef tmurt.

- Advertisement -

Taɣennant-nni gan-as isem « légitimité historique », neɣ « tawacult tagrawlit ! », zun tezmer ad tili twacult n yiseɣ, neɣ tin n tixubbta seg idammen. Taɣennant-nni, tamuɣli-s terra ɣer deffir, tga-d afrag ameqqran, zun d agadir ɣef wayla-s !

Di tmura n berra, am tmurt n Fransa ass-a, akabar n RN/Rassemblement national, win iteddun ad yifrir di tafrent n ugraw aɣelnaw/assemblée nationale, ur illi deg ubrid n tsertit iwatan acku tamuɣli-s terra ɣer deffir, ɣer tallit i ǧǧan wussan, akken « ad tuɣal tmurt am zik-nni ».

D ayen ur nezmir ad yili, d awezɣi, acku akud iteddu, timura teddunt di tallit-nsent.

Talalit n Front national di 1972 s ufus n Jean Marie Lepen ( akabar ibeddlen isem di 2018), tekka-d si tsertit n Fransa ur iqbil netta, acku Fransa teǧǧa timura i tella tessehres-itent di Tefrikt (yiwet deg-sent d tamurt n Lezzayer).

D taɣennant-nni n tilelli n timunent n tmurt n Lezzayer di 1962 i yefkan aẓar i tlalit n Front National / Rasemblement National.

Ɣas ass-a taɣennant-nni terra mgal iberraniyen i yellan di tmurt n Fransa akked tarwa n wid illan yakan fkan imɣi di tmurt n Fransa, zun ur llin d ifransiyen ur llin d iberraniyen, bubben tuzzma si yal tama !

Ugten imedyaten nniḍen di tmura, anda tufrar tmuɣli ɣer deffir nnig tin yerran ɣer sdat. ‘’tasertit n temɣer’’ n Poutine di tmurt n Russia tebna ɣef usirem n « tuɣalin am zik-nni », asmi tella tmurt n Russia tufrar ɣef tmura icudden deg ugraw n URSS i tesseqdac akken tebɣa, neɣ ɣer umezruy n zik n ‘’Russia tameqqrant’’ i yellan yakan deg umenkud/empire  i ǧǧan wussan.

Anekcum i tekcem Russia s wuzzal d tezmert tameqqrant ɣer wakal n Ukrainia di furar 2022 ur illi deg ubrid nniḍen : timura-nni n URSS issefk ad d-uɣalent ɣer ugraw-is, ddaw tecḍaṭ-is.

D tukksa n tɣennant-nni di tsertit n Moscou ara d-iglun azekka s talwit, mačči d imennuɣen akkin akka s lbumbat yal ass.     

Ma yufrar azekka ukabar n RN di tmurt n Fransa, ad yili d ayamun n twaɣit d-iteddun i weɣref n tmurt n Lezzayer (Fransa tezmer i yiman-is, akken tessuli RN ass-a ara t-tekkes azekka).

Maca, tasertit n RN di yal annar ad ternu ad trekkel ugar tasertit n Néo-FLN, zun adabu n Lezzayer ad yaf axsim/acengu akken… « ad ikemmel ṭṭrad ifran si 1962 » !

Ad neqqim di tikli n timendeffirt.

D win i d ugur ameqqran ara d-yasen si tafrent n 30 yunyu akked 7 yulyu 2024 di Fransa… akked war tafrent n ctamber 2024 di Lezzayer !

Aumer U Lamara

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Les derniers articles

Commentaires récents